ایمنی ماشین آلات عمرانی
ایمنی ماشین آلات عمرانی
مولف: مهدی روانشاد نیا- علی محمد حبیب آگهی
موضوع : ایمنی صنعتی- ماشین آلات- دستگاههای ایمنی
ناشر : انتشارات سیمای دانش
کد کالا : 600047
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 150,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی خواهيد آموخت:

فصل اول- مفاهیم پایه

 ماشین آلات در کارهای عمرانی :: ماشین آلات عمرانی:: آینده ماشین آلات عمرانی:: نگاهی به آمار حوادث کارهای عمرانی:: آماری نگران کننده از حوادث ناشی از کار در ایران:: هزینه های حوادث:: آینده ای بهتر برای ایمنی فعالیتهای ایمنی:: طبقه بندی ماشین آلات:: ماشین آلات استاندارد و ویژه:: طبقه بندی ماشین آلات برحسب وظایف:: طبقه بندی ماشین آلات برحسب عملیات:: طبقه بندی ماشین آلات برحسب نحوه کنترل:: طبقه بندی ماشن آلات مورد نظر در این کتاب:: شرح اصطلاحات اصلی ایمنی ماشین آلات

فصل دوم- خطرات ناشی از ماشین آلات

نظریه های حادثه:: ضرورت شناسایی علل وقوع حادثه:: دسته بندی حوادث:: نظریه های حادثه پذیری:: منشا خطرات در کارگاههای عمرانی:: اجزاء و قطعات ماشین آلات:: خطرات ناشی از ماشین آلات و تجهیزات:: 2-ماشین ناقص یا ناایمن:: خطرات مکانیکی ماشین آلات:: روشهای جلوگیری از مخاطرات

فصل سوم- استانداردها و قوانین ایمنی ماشین آلات

تاریخچه ضوابط ایمنی کار:: استاندادرهای بین المللی ایمنی کار:: ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سری استاندادرهای ایزو:: استاندارد :: OHSAS 18001نکات ایمنی در مقررات سازمان بین المللی کار :: استانداردهای اتحادیه اروپا:: سایر استانداردها و مقررات بین المللی ایمنی:: استانداردهای ملی ایمنی:: ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قانون مجازات اسلامی:: ایمنی و حفاظت کار در مقررات ملی ساختمان:: ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قانون تامین اجتماعی:: ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:: ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قانون کار:: ایمنی در شرایط عمومی پیمان:: استانداردهای ایمنی ماشین آلات:: استانداردهای ایزو، مربوط به ایمنی ماشین آلات:: استانداردهای جدید ایمنی:: نشانCE :: اعلامیه ::  EMC آیین نامه ملی ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

فصل چهارم- نکات مشترک ایمنی دستگاهها

الزامات عمومی ایمنی دستگاهها:: الزامات کابین ماشین آلات:: استانداردهای اتحادیه اروپا:: خصوصیات و الزامات کابین اپراتور ماشین آلات:: مواردی که در کابین اپراتور ماشین آلات ممنوع است:: صندلی اپراتور دستگاه:: کمربند ایمنی:: استاندارد ارگونومی ایمنی ماشین آلات:: حداقل فضاهای کابین برای اپراتور:: الزامات فرمان ماشین آلات چرخ لاستیکی:: اصطلاحات و تعاریف:: الزامات عمومی سیستم های فرمان:: الزامات ارگونومی فرمان ماشین آلات:: الزامات عملکردی انواع فرمان ماشین آلات:: مکان آزمون فرمان:: مشخصات ماشین جهت آزمون:: روش آزمون دایره چرخش لاستیک:: آزمونهای فرمان:: الزامات عملکردی سیستم های ترمز ماشین های چرخ لاستیکی:: اصطلاحات و تعاربف:: الزامات عمومی سیستم های ترمز ماشین آلات

فصل پنجم- ایمنی اجرای عملیات اجرایی با ماشین آلات

 خطرات کار با ماشین آلات:: اقدامات عمومی ایمنی عملیات اجرایی ماشین آلات:: صلاحیت رانندگان و اپراتورها و نکات ایمنی مرتبط:: نکات عمومی مورد توجه علامت دهندگان:: سایر نکات عمومی ایمنی ماشین آلات:: نمونه ارزیابی خطرات ماشین آلات یک کارگاه

فصل ششم- ماشین آلات گودبرداری و خاکبرداری

تراکتور :: معرفی و کاربرد تراکتور:: انواع تراکتور:: مقررات عمومی و ایمنی کار با تراکتورها:: بولدوزر:: معرفی و کاربرد بولدوزر:: دستورات ایمنی و بازرسی فنی بولدوزرها:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار بولدوزر:: روشن کردن موتور:: ملاحظات ایمنی در حین کار با بولدوزر:: موارد احتیاطی در خصوص بارگیری:: ملاحظات ایمنی در پایان کار با بولدوزر:: لودر :: معرفی و کاربرد لودر:: دستورات بازرسی های فنی دستگاه:: موارد احتیاطی هنگام کار با ماشین:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع کار با لودر:: ملاحظات ایمنی در حین کار با لودر:: ملاحظات ایمنی در پایان کار با لودر:: بیلهای مکانیکی یا هیدرولیکی:: معرفی و کاربرد بیل های مکانیکی:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار بیل مکانیکی:: ملاحظات ایمنی در حین کار با بیل مکانیکی:: ملاحظات ایمنی در پایان کار با بیل مکانیکی

فصل هفتم- ماشین آلات جابه جایی و حمل خاک و مصالح

اسکریپر:: معرفی و کاربرد اسکریپر:: ایمنی کار با اسکیپر:: کامیون:: معرفی و کاربرد کامیون:: دستورات ایمنی کار با کامیونها:: دستورات ایمنی هنگام تعمیرات فنی و سرویس کامیون ها:: سیستم های تسمه نقاله:: معرفی و کاربرد تمسه نقاله:: نکات ایمنی قبل از راه اندازی تسمه نقاله ها:: نکات ایمنی در حین کار با تسمه نقله ها

فصل هشتم- ماشین آلات خاکریزی و متراکم کننده های خاک::

 معرفی و کاربرد گریدر:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار گریدر:: ملاحظات ایمنی در حین کار با گریدر:: ملاحظات ایمنی در پایان کار با گریدر:: ماشین آلات متراکم کننده یا فشرده ساز:: معرفی ماشین آلات متراکم سازی:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار غلتک ها و کوبنده ها:: ملاحظات ایمنی در حین کار با غلتک ها و کوبنده ها:: ملاحظات ایمنی در پایان کار با غلتک ها و کوبنده ها

فصل نهم- ماشین آلات و تجهیزات بالابری::

جرثقیل ها:: معرفی و کاربردهای جرثقیل:: انواع جرثقیل ها:: جرثقیل های متحرک::  انواع جرثقیل خودرو:: ملحقات و متعلقات اصلی جرثقیل های متحرک:: معرفی انواع جرثقیل های متحرک:: روشهای صحیح باربرداری با استفاده از جرثقیل ها:: وزنه های تعادلی جرثقیل ها:: خطرات کار با جرثقیل های متحرک:: شرایط عمومی افرادی که با جرثقیل کار می کنند:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار جرثقیل متحرک:: ملاحظات ایمنی حین کار با جرثقیل های متحرک:: جلوگیری از واژگونی جرثقیل ها:: ملاحظات ایمنی در پایان کار با جرثقیل های متحرک:: جرثقیل های برجی:: اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های برجی:: مشخصه های جرثقیل های برجی:: انواع جرثقیل های برجی:: انواع فلش جرثقیل های برجی:: عوامل موثر در بکارگیری و انتخاب بین جرثقیل های خودرو و جرثقیل های برجی:: نکاتی در خصوص به کار گیری جرثقیل های برجی:: جرثقیل های دکلی و جین پل ها:: دستگاههای بکسل کننده(وینچ یا سیم جمع کن) ::ایمنی کار با جرثقیل های برجی و جرثقیل های دکلی:: ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار جرثقیل های برجی:: ملاحظات ایمنی حین کار با جرثقیل های برجی:: جرثقیل دروازه ای:: اجزای تشکیل دهنده جرثقیل های دروازه ای:: انواع جرثقیل های دروازه ای(از نظر سازه) :: ایمنی کار با جرثقیل های دروازه ای:: سایر نکات ایمنی کار با جرثقیل ها

فصل دهم- لیفتراک یا بالابرهای چنگکی::

معرفی و کاربردهای لیفتراک:: انواع لیفتراک:: انواع تجهیزات جانبی مورد استفاده در لیفتراک ها:: قسمت های اصلی لیفتراک:: پایداری و تعادل در لیفتراک:: ایمنی کار با لیفتراک:: ایمنی کار با لیفتراک هنگام بارگیری:: ایمنی کار با لیفتراک هنگام تخلیه یا چیدن بار:: موارد ایمنی هنگام شارژ باتری و سوخت گیری:: ملاحظات ایمنی هنگام پایان کار با لیفتراک:: موارد ایمنی هنگام وقوع حادثه با لیفتراک ها

فصل یازدهم- آسانسورهای کارگاهی و وسایل موتوری حمل مصالح و کارکنان

معرفی بالابرها:: اجزای اصلی بالابرها:: انواع بالابرها:: ایمنی کار با بالابرها:: موارد ایمنی هنگام کار با قرقره ی زنجیر دستی:: موارد ایمنی هنگام کار با بالابرهای اهرمی:: موارد ایمنی هنگام کار با تیفور:: موارد ایمنی و بازرسی فنی سیم بکسل ها:: موارد ایمنی، تعمیر و نگهداری زنجیر:: بالابرهای موتوری برقی:: موارد ایمنی هنگام کار با بالابرهای موتوری برقی:: سکوها و تجهیزات دسترسی:: داربست:: مخاطرات داربست:: موارد ایمنی هنگام کار با داربست و داربست بندی

فصل دوازدهم- ماشین آلات و تجهیزات حفر تونل::

رو های حفر تونل:: ماشین آلات حفر چال:: معرفی و کاربرد دریل واگن:: دریل واگن های پنوماتیکی:: دریل واگن های هیدرولیکی:: معرفی و کاربرد جامبو دریل:: عملیات آتشباری با استفاده از مواد منفجره:: مراحل عملیات آتشباری:: مقررات ایمنی عملیات انفجار، در آتشباریهای زیرزمینی :: عملیات حفاری(حفرتونل) با استفاده از چکشهای هیدرولیکی(پیکور) :: ماشین تونلزنی کله گاوی یا رودهدر:: معرفی و کاربرد رودهدر:: روش کار با استفاده از رودهدر:: دستورالعمل های ایمنی کار با رودهدر:: دستورالعمل سرویس و نگهداری دستگاه:: ماشین حفاری تمام مقطع تونل مکانیزه (TBM) :: معرفی و کاربرد TBM :: روش کار TBM :: انواع تی بی ام:: دستورالعمل های ایمنی هنگام کار با دستگاه TBM :: روش های کاهش خطرات هنگام حفر تونل

فصل سیزدهم- ماشین آلات تولید مصالح سنگی(سنگ شکن ها)

 معرفی و کاربرد سنگ شکن ها:: فرآیندهای خردایش:: شکستن و خرد کردن سنگ ها:: مکانیزم های کاهش اندازه سنگ:: وسایل سنگ شکنی:: مراحل سنگ شکنی:: انواع سنگ شکن:: سنگ شکنی مدار باز و بسته:: انواع سنگ شکن برحسب نحوه عملکرد:: سنگ شکن های متحرک:: ایمنی تاسیسات تولید مصالح سنگی

فصل چهاردهم- ماشین آلات و تجهیزات تولید و اجرای آسفالت

معرفی کارخانه تولید آسفالت:: ایمنی کارخانه های تولید آسفالت:: معرفی و کاربرد ماشین آلات و تجهیزات تولید و اجرای آسفالت:: ماشین آلات نگهداری و پشتیبانی عملیات آسفالت:: ماشین آلات پخش و اجرای مخلوط آسفالتی:: ماشین آلات حمل و پخش آسفالت:: دستورالعمل ایمنی کار با ماشین آلات و تجهیزات تولید و اجرای آسفالت

فصل پانزدهم- ایمنی ماشین آلات و تجهیزات جوش و برش

دستگاههای جوشکاری:: دستگاههای برشکاری، تراشکاری و فرز:: دستورالعمل های ایمنی در حین کار با دستگاه تراش:: خطرات ناشی از کار با ماشین صفحه تراش:: واژگان :: مراجع فارسی:: مراجع انگلیسی:: فهرت مطالب و اطلاعات عمومی انتهای فصول کتاب:: 1- الف- آمار جراحات و مرگ ومیر شاغلان به تفکیک نوع صنعت(به ازای هر100هزار شاغل) :: 2- الف- معتبرترین مجلات بین المللی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست:: 3- الف- رابطه بین رقابت پذیری کشورها و تعداد کشته شدگان ناشی از کار:: 4- الف- بیست شرکت برتر عمرانی دوستدار محیط زیست آمریکا در سال 2012 و2013:: 5-الف- برترین پیمانکاران سبز:: 6- الف- خطرناکترین مشاغل آمریکا در سال 2006:: 7- الف- تعداد بازرسان تمام وقت OSH در برخی از کشورهای دنیا:: 8- الف- دلایل اصلی مرگ و میر ناشی از کار در سراسر دنیا:: 9- الف-  برترین شرکت های مهندسین مشاور بین المللی در سال 2012و2013:: 10- الف- برترین شرکت های مهندسین سبز:: 11- الف- نرخ مرگ و میر شاغلان صنعت ساخت و ساز در کشورهای صنعتی:: 12- الف- مهم ترین علل حوادث در ایران:: 13- الف- رابطه هزینه برای ایمنی و هزینه حوادث14- الف- ماشین آلاتی که  در سالهای 2003 تا 2010 بیشترین کشته را درکارهای راهسازی داشته اند

مشخصات فنی
ایمنی
نام مولف مهدی روانشاد نیا- علی محمد حبیب آگهی
موضوع ایمنی صنعتی- ماشین آلات- دستگاههای ایمنی
ناشر انتشارات سیمای دانش
تعدادصفحات 288
سال چاپ 1393
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )