آیین نامه ACI 318-11
آیین نامه ACI 318-11
مولف : انجمن بتن آمریکا
مترجم : مهدی داودنبی
ناشر : نشر علم عمران
موضوع : ساختمانهای بتنی- ایالت متحده- استانداردهای مهندسی
کد کالا : 2004
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 390,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب آیین نامه ACI 318-11 خواهيد آموخت:

فصل اول : ضوابط کلی

کاربرد  ::اسناد پیمان   ::نظارت   ::تصویب سیستم های ویژه طراحی و ساخت

فصل دوم: تعارف و اندیس ها

اندیس های دستورالعمل   ::اندیس های تفسیر R  ::تعاریف

فصل سوم : مصالح

آزمایش های مصالح   ::مواد سیمانی   ::سنگ دانه ها   ::آب   ::آرماتور فولادی   ::مواد افزودنی   ::انبار کردن مصالح   ::استاندارد های مرجع

فصل چهارم : ضوابط دوام

کلاس ها و طبقه بندی های در معرض گذاری   ::ضوابط مخلوط بتنی   ::ضوابط اضافی برای بتن در معرض یخ زدگی و ذوب شدن   ::سایر مواد سیمانی برای محیط های سولفاته

فصل پنجم: کیفیت ، اختلاط و بتن ریزی

 انتخاب نسبت های اختلاط بتن   ::تعیین نسبت های اختلاط براساس تجربه کارگاهی  یا مخلوط های امتحانی ر ازمایشگاه یا هر دو   ::تعیین نسبت های اختلاط بدون تجربه کارگاهی یا مخلوط های امتحانی   ::کاهش مقاومت فشاری میانگین  ::ارزیابی و پذیرش بتن  :: آماده سازی تجهیزات و محل بتن ریزی   ::اختلاط   ::حمل بتن   ::بتن ریزی   ::عمل آوری بتن   ::ضوابط هوای سرد   ::ضوابط هوای گرم

فصل ششم : قالب بندی ، مدفون شده ها و درزهای اجرایی

طراحی قالب بندی   ::برداشتن قالب ها ، شمع ها و شمع زنی مجدد  ::مدفون شده ها در بتن   ::درزهای اجرایی

فصل هفتم : جزئیات آرماتور گذاری

قلاب های استاندارد  ::حداقل قطر خم ها  ::خم کردن  ::وضعیت سطح ارماتورها  ::آرماتور گذاری   ::محدودیت های فاصله گذاری آرماتورها  ::بتن محافظ آرماتورها  ::جزئیات ارماتورگذاری در ستون ها  ::اتصالات  ::آرماتور عرضی اعضای فشاری   ::ارماتورعرضی اعضای خمشی  :: آرماتور افت و حرارت   ::ضوابط حفظ یکپارچگی سازه

فصل هشتم : تحلیل و طراحی – ملاحظات کلی

روش های طراحی  ::بارگذاری   ::روش های تحلیل   ::باز توزیع لنگرها در اعضای خمشی پیوسته   ::مدول الاستیسیته  ::بتن سبک   ::سختی   ::سختی موثر برای تعیین تغییر شکل های جانبی   ::طول دهانه   ::ستون ها  ::الگوی بار زنده  ::اجرای تیر T شکل   ::اجرای تیرچه های بتنی   ::لایه پوشش مجزای کف   

فصل نهم : ضوابط مقاومت و بهره برداری

مقاومت لازم   ::مقاومت طراحی   ::مقاومت طراحی برای آرماتور   ::کنترل تغییر مکان ها  

فصل دهم : خمش و بارهای محوری

کاربرد   ::فرضیات طراحی   ::فرضیات و ضوابط کلی  ::حداقل ارماتور اعضای خمشی   ::توزیع آرماتورهای خمشی در تیرها و دال های یکطرفه   ::تیرهای عمیق   ::ابعاد طراحی برای اعضای فشاری   ::محدودیت های آرماتور در اعضای فشاری   ::اثرات لاغری در اعضای فشاری   ::اعضای بارگذاری شده محوری و نگهدارنده دال   ::انتقال بارهای ستون از میان سیستم کف   ::اعضای فشاری مرکب   ::مقاومت لهیدگی

 فصل یازدهم: برش و پیچش

مقاومت برشی   ::مقاومت برشی تامین شده توسط بتن در اعضای غیر پیش تنیده   ::مقاومت برشی تامین شده توسط بتن برای اعضای پیش تنیده   ::مقاومت برشی تامین شده توسط ارماتور برشی   ::طراحی برای پیچش   ::برش – اصطکاک  ::تیرهای عمیق   ::ضوابط مربوط به دستک ها و شانه ها  ::ضوابط مربوط به دیوارها  ::انتقال لنگرها به ستون ها   :: ضوابط مربوط به دال ها و پی ها

فصل دوازدهم : مهار و وصله آرماتورها

مهار آرماتورها – کلیات   ::مهار میلگردها و سیم های آجدار در کشش   ::مهار ارماتور ها و سیم های آجدار در فشار   ::مهار گروه میلگر ها  ::مهار قلاب های استاندارد در کشش  ::مهار آرماتورهای آجدار دارای سر و مهار شده مکانیکی در کشش   ::مهار آرماتور جوش شده از سیم آجدار در کشش   ::مهار ارماتور جوش شده از سیم ساده در کشش   ::مهار رشته پیش تنیدگی   ::مهار آرماتور خمشی – کلیات   ::مهار آرماتور لنگر مثبت   ::مهار آرماتور لنگر منفی   ::مهار ارماتور جان   ::وصله های ارماتورها – کلیات   ::وصله میلگردها و سیم های آجدار در کشش  ::وصله میلگردهای آجدار در فشار   ::ضوابط وصله برای ستون ها  ::وصله های آرماتور جوش شده از سیم آجدار در کشش   ::وصله های آرماتور جوش شده از سیم ساده در کشش

فصل سیزدهم: سیستمهای دال دو طرفه

کاربرد   ::آرماتور دال   ::بازشوها در سیستم های دال   ::روش های طراحی   ::روش طرح مستقیم

فصل چهاردهم: دیوارها

دیوارهای طراحی شده به صورت اعضای فشاری   ::روش طراحی تجربی   ::دیوارهای غیر باربر   ::دیوارهای به صورت تیر واقع بر زمین   ::روش یگر طراحی دیوارهای لاغر

فصل پانزدهم : پی ها

بارها و عکس العمل ها  ::پی های تحمل کننده ستون ها دایره ای یا ستون های با شکل چند ضلعی منتظم یا پایه ستون   ::لنگردر پی ها   ::برش در پی ها   ::مهار آرماتور در پی ها   ::حداقل ضخامت پی   ::انتقال نیرو در تکیه گاه ستون ، دیوار یا پایه ستون مسلح   ::پی های شیب دار یا پله ای   ::پی های مرکب و گسترده

فصل شانزدهم : بتن پیش ساخته

توزیع نیروها میان اعضا  ::طراحی عضو   ::یکپارچگی سازه   ::طراحی اتصال و نشیمن  ::اجزای قرارداده شده پس از بتن ریزی   ::نشانه گذاری و شناسایی   ::حمل   ::ارزیابی مقاومت سازه پیش ساخته

فصل هفدهم : خمشی بتنی مرکب

شمع زنی   ::مقاومت برشی قائم   ::مقاومت برشی افقی   ::تنگ ها برای برش افقی

فصل هجدهم : بتن پیش تنیده

فرضیه های طراحی   ::ضوابط قابلیت بهره برداری – اعضای خمشی   ::تنش های مجاز در فولاد پیش تنیدگی   ::افت پیش تنیدگی   ::مقاومت خمشی   ::محدودیت های آرماتور اعضای خمشی   ::حداقل ارماتور چسبیده   ::سازه های نامعین استاتیکی   ::اعضای فشاری – ترکیب بارهای خمشی و محوری   ::سیستم های دال   ::نواحی مهاری تندان پس تنیده  ::طراحی نواحی مهاری برای تندان های تک رشته یا میلگرد تکی   ::طراحی نواحی مهاری برای تندان های چند رشته   ::محافظت تندان های غیر چسبیده در برابر خوردگی   ::غلاف های پس تنیدگی   ::دوغاب برای تندان های چسبیده   ::حفاظت فولاد پیش تنیدگی   ::اعمال و اندازه گیری نیروی پیش تنیدگی   ::مهاری ها و غلاف های متصل به هم پس تنیدگی   ::پس تنیدگی خارجی

فصل نوزدهم : پوسته ها و صفحات پلیسه ای

کاربرد و تعاریف   ::تحلیل و طراحی   ::مقاومت طراحی مصالح   ::آرماتور پوسته   ::اجرا

فصل بیستم : برآورد مقاومت سازه های موجود

برآورد مقاومت – کلیات  :: تعیین ابعاد لازم و مشخصات مصالح   ::روند آزمون بار   ::معیار بارگذاری   ::معیار های پذیرش   ::ضابطه برای میزان بار کمتر   ::ایمنی

فصل بیست و یکم : ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

ضوابط کلی  ::قاب های خمشی معمولی   ::قاب های خمشی متوسط  ::دیوارهای سازه ای پیش ساخته متوسط   ::اعضای خمشی قاب های خمشی ویژه   ::اعضای قاب خمشی ویژه تحت بار خمشی و محوری   ::گره های قاب های خمشی ویژه  ::قاب های خمشی ویژه ساخته شده از بتن پیش ساخته  ::تیرهای کوپله و دیوارهای سازه ای ویژه  ::دیوارهای سازه ای ویژه از بتن پیش ساخته   ::دیافراگم ها و خرپاهای سازه ای   ::پی ها  ::اعضای طراحی نشده به عنوان بخشی از سیستم مقاوم دربرابر نیروهای جانبی

فصل بیست و دوم : بتن سازه ای غیر مسلح

محدودیت ها   ::درزها   ::روش طراحی   ::طراحی مقاومتی   ::دیوارها   ::پی ها   ::پایه ستون ها   ::اعضای پیش ساخته    ::بتن غیر مسلح در سازه های مقاوم در برابر زلزله   ::

پیوست ها

پیوست A: مدلهای خرپایی   ::طراحی مدل خرپایی  ::مقاومت اجزای فشاری   ::مقاومت اجزای کششی   ::مقاومت نواحی گرهی   ::پیوست B:  ضوابط ویژه اعضای خمشی و فشاری بتنی مسلح   ::پیوست C: ضرایب ویژه بار و کاهش مقاومت  ::مقاومت لازم   ::مقاومت طراحی   ::پیوست D: مهار شدن در بتن   ::ضوابط عمومی   ::ضوابط عمومی مربوط به مقاومت مهاری ها   ::ضوابط طراحی برایبارهای کششی   ::ضوابط طراحی برای بار برشی   ::اندرکنش نیروهای کششی و برشی   ::فواصل لبه ای لازم ، فواصل لازم بین مهاری ها و ضخامت مورد نیاز برای جلوگیری از گسیختگی شکاف خوردگی  :: نصب و بازرسی مهاری ها   ::نصب و بازرسی مهاری ها   ::پیوست E: اطلاعات آرماتورهای فولادی   ::تبدیل روابط آیین نامه در سیستم واحدهای مختلف   ::فهرست راجع   ::واژه نامه   ::معرفی نرم افزار سازه 90  ::نرم افزار ترسیم نقشه های اسکلت بتنی   ::معرفی شرکت مهندسین مشاور پاتیاب سازه

مشخصات فنی
سازه و ژئوتکنیک
نام مولف انجمن بتن آمریکا
مترجم مهدی داودنبی
ناشر نشر علم عمران
موضوع ساختمانهای بتنی- ایالت متحده- استانداردهای مهندسی
تعدادصفحات 804
سال چاپ 1392
نوبت چاپ اول
قطع خشتی
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )