محصولات گروه تاسیسات مکانیکی
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
مولفان : مهندس امید هاشمی - مهندس آرش نصیری طوسی - مهندس ایرج فصیحی
ناشر : نشر نوآور
موضوع : آسانسورها - طرح و ساختمان - پله برقی
وضعیت : به زودی
قیمت : 140,000 ریال
مولف : داریوش هادی زاده
ناشر : انتشارات نو آور
موضوع : تأسیسات- طرح و ساختمان
وضعیت : به زودی
قیمت : 390,000 ریال
مولف : داریوش هادی زاده
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : تأسیسات-طرح و ساختمان
وضعیت : به زودی
قیمت : 290,000 ریال
مولف : محمدرضا سلطاندوست
ناشر : نشر یزدا
موضوع : تاسیسات- طرح و ساختمان
وضعیت : به زودی
قیمت : 300,000 ریال
مولف : آرتور ای. بل
مترجم : محمد حسین دهقان
ناشر : نشر یزدا
وضعیت : موجود
قیمت : 340,000 ریال
مولف : داریوش هادی زاده
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : تأسیسات- طرح و محاسبه
وضعیت : به زودی
قیمت : 300,000 ریال
مولف : داریوش هادی زاده
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : تاسیسات-طرح و محاسبه-موتور خانه آب گرم
وضعیت : موجود
قیمت : 240,000 ریال
مولف : محمدرضا سلطاندوست
ناشر : نشر یزدا
موضوع : تاسیسات- طرح و ساختمان
وضعیت : به زودی
قیمت : 500,000 ریال
مولف : داریوش هادی زاده
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : تأسیسات-کنترل کیفی
وضعیت : به زودی
قیمت : 100,000 ریال
مولف : جیمز برومباخ
مترجم : محمد حسین دهقان
ناشر : انتشارات یزدا
وضعیت : موجود
قیمت : 33,000 ریال
مولف : میشل کیسی
مترجم : رامین تابان
ناشر : انتشارات یزدا
موضوع : تهویه مطبوع
وضعیت : موجود
قیمت : 22,000 ریال
مولف : محمد رضا سلطاندوست
ناشر : نشر یزدا
موضوع : سرد سازی و دستگاههای سرد کننده
وضعیت : موجود
قیمت : 200,000 ریال
مولف : محمدرضا سلطاندوست
ناشر : نشر یزدا
موضوع : گرما - تشعشع و جذب - مبدل های گرمایی
وضعیت : موجود
قیمت : 160,000 ریال
مولف : آرتور ای. بل
مترجم : محمد حسین دهقان
ناشر : نشر یزدا
وضعیت : به زودی
قیمت : 150,000 ریال
مولف : رابرت مک داول
مترجم : رامین تابان
ناشر : نشر نو آور
وضعیت : موجود
قیمت : 160,000 ریال
مولف : علی فاضل-پیمان ابراهیمی ناغانی
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : ماشین آلات تلمبه زنی
وضعیت : موجود
قیمت : 120,000 ریال
مولف : علی فاضل-پیمان ابراهیمی
ناشر : انتشارات نوآور
وضعیت : به زودی
قیمت : 300,000 ریال
مولف : پل روزنبرگ
مترجم : سلیمان چگینی
ناشر : انتشارات یزدا
وضعیت : موجود
قیمت : 22,000 ریال
مولف : محمدرضا سلطاندوست
ناشر : نشر یزدا
وضعیت : به زودی
قیمت : 65,000 ریال
مولف : احمد یوسفی
ناشر : انتشارات فدک ایساتیس
وضعیت : به زودی
قیمت : 100,000 ریال
مولف : مجتبی وزین افضل
ناشر : نشر یزدا
وضعیت : به زودی
قیمت : 65,000 ریال
مولف : محسن ایزد خواه
ناشر : انتشارات نوآور
وضعیت : به زودی
قیمت : 140,000 ریال
مولف : محسن ایزد خواه
ناشر : نشر نو آور
وضعیت : موجود
قیمت : 240,000 ریال
مولف : فرانک میلر
مترجم : حسن محمدی
ناشر : انتشارات یزدا
موضوع : تهویه مطبوع-ابزار و وسایل-طراحی
وضعیت : موجود
قیمت : 250,000 ریال
مولف : محمد جواد هاشمی
ناشر : انتشارات یزدا
موضوع : نقشه کشی-تاسیسات-طرح و ساختمان-طرح و محاسبه
وضعیت : به زودی
قیمت : 130,000 ریال
مولف : محمد حسین دهقان
ناشر : انتشارات یزدا
موضوع : ساختمان سازی- تأسیسات- استانداردها
وضعیت : موجود
قیمت : 180,000 ریال
مولف : رونالد بغوزیان
ناشر : نشر یزدا
موضوع : تاسیسات- لوله کشی
وضعیت : موجود
قیمت : 260,000 ریال
مولف : تری تامینین
مترجم : بیژن شادپی
ناشر : نشر یزدا
موضوع : استخر-جکوزی
وضعیت : به زودی
قیمت : 220,000 ریال
وضعیت : موجود
قیمت : 160,000 ریال
مولف : کاشانی حصار
ناشر : انتشارات استاد
وضعیت : به زودی
قیمت : 150,000 ریال
مولف : کاشانی حصار
ناشر : انتشارات استاد
وضعیت : به زودی
قیمت : 120,000 ریال
مولف : سهند سلطندوست
ناشر : نشر یزدا
وضعیت : موجود
قیمت : 85,000 ریال
مولف : فرانک ام.وایت
مترجم : حمید قاسمی-شکوفه خسروی زاده
ناشر : نشر نو آور
وضعیت : موجود
قیمت : 200,000 ریال
مولف : فرانک ام.وایت
مترجم : حمید قاسمی-شکوفه خسروی زاده
ناشر : نشر نو آور
وضعیت : موجود
قیمت : 250,000 ریال
مولف : بورگناک-زونتاگ
مترجم : حمید قاسمی-شکوفه خسروی زاده
ناشر : نشر نو آور
وضعیت : موجود
قیمت : 300,000 ریال
مولف : امیر خرمی
ناشر : انتشارات نو آور
موضوع : آسانسورها- طرح و ساختمان
وضعیت : موجود
قیمت : 110,000 ریال
مولف : بورگناک-زونتاگ
مترجم : حمید قاسمی-شکوفه خسروی زاده
ناشر : نشر نو آور
وضعیت : موجود
قیمت : 330,000 ریال
ناشر: انتشارات یزدا
مولف: پل روزنبرگ
مترجم: محمد حسین دهقان
مخاطب: مجریان تاسیسات ساختمان
وضعیت : موجود
قیمت : 33,000 ریال
مولف : ری.ا.پریشر
مترجمان : مهندس ابوذر ملکیان، مهندس مجتبی شایسته
ناشر :نشرنوآور
وضعیت : به زودی
قیمت : 280,000 ریال
مولف : پرابهاتا کومار سوامی، آشوک کومار شارما
مترجمان : محسن نصرآبادی، عاطفه پرورش ریزی
ناشر : نشر نوآور
وضعیت : به زودی
قیمت : 200,000 ریال
مولف : رامین تابان
ناشر : نشر یزدا
موضوع : استخرهای شنا - طرح و ساختمان - جکوزی - سونا - نگهداری و تعمیر
وضعیت : موجود
قیمت : 180,000 ریال
مولف : همایون بهشتی مآل
ناشر : انتشارات فدک ایساتیس
موضوع : طراحی سازه منایع هوایی و زمینی در برابر زلزله
وضعیت : موجود
قیمت : 80,000 ریال
مولف : شنگ وی وانگ
مترجم : مهرداد آقا جان نوری
ناشر : نشر یزدا
موضوع : تاسیسات-کنترل خودکار
وضعیت : به زودی
قیمت : 200,000 ریال
مولف : ایرج فصیحی
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : پله برقی- طرح و ساختمان
وضعیت : موجود
قیمت : 250,000 ریال
مولف : ایرج فصیحی
ناشر : نشر نو آور
موضوع : پله برقی- آسانسور- طرح و ساختمان
وضعیت : به زودی
قیمت : 350,000 ریال
مولف : ایرج فصیحی
ناشر : نشر نو آور
موضوع : پله برقی- آسانسورها- طرح و ساختمان
وضعیت : موجود
قیمت : 220,000 ریال
مترجمان : دکتر مرتضی خلجی اسدی، مهندس سید مهدی مرتضوی، مهندس ژوان رشیدی
ناشر : نشر نوآور
موضوع : انرژی خورشیدی
وضعیت : به زودی
قیمت : 190,000 ریال
مولف : جی.ال.مریام - ال.جی.کریگ
مترجم : دکتر ابراهیم واحدیان
ناشر : نگارنده دانش
موضوع : ماشین آلات - دینامیک
وضعیت : به زودی
قیمت : 350,000 ریال
مولف : دکتر امید امیدبخش
ناشر : نشر یزدا
موضوع : آب - تصفیه خانه ها - نگهداری و تعمیر - طرح و ساختمان
وضعیت : به زودی
قیمت : 95,000 ریال
مولف : راجر هینس - داگلاس هیتل
مترجم : دکتر صادق صمدی - مهندس سیمان چگینی
ناشر : نشر یزدا
موضوع : گرمایش - کنترل - تهویه مطبوع
وضعیت : به زودی
قیمت : 200,000 ریال
مولف : محمدرضا سلطاندوست
ناشر : نشر یزدا
موضوع : تاسیسات - طرح و ساختمان - دستنامه - جدول ها و نمودارها
وضعیت : به زودی
قیمت : 380,000 ریال

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )