راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی
راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی
مولف : محمد حسین علیزاده برزی
ناشر : انتشارات نوآور
موضوع : سازه های فولادی جوش شده-جوشکاری
کد کالا : 50088
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 100,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی خواهيد آموخت:

فصل اول / جوشکاری

فرایند جوشکاری ::جوشکاری حالت جامد ::مزیتهای جوشکاری حالت جامد ::انواع فرایندهای جوشکاری حالت جامد ::جوشکاری اصطکاکی ::مزایای جوشکاری اصطکاکی ::محدودیتهای جوشکاری اصطکاکی ::جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::نکاتی در مورد فرایند جوشکاری صطکاکی – اختلاطی ::پارامترهای اصلی فرایند جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::محدوده دمای جوشکاری برای الیاژهای مختلف ::کاربرد فرایند جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::مزایای جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::محدودیت های جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::جوشکاری التراسونیک ::جوشکاری نفوذی ::مزایای جوشکاری نفوذی ::جوشکاری حالت مذاب یا جوشکاری ذوبی ::شدت منبع حرارتی ::میزان یا نرخ ورود حرارت به قطعه ::نحوه پوشش دادن ناحیه جوش ::انواع فرآیندهای جوشکاری حالت مذاب ::الف) منبع حرارتی شیمیایی::1-جوشکاری گازی (Gas Welding) ::واکنش احتراق در جوشکاری گازی ::ویژگی های فرایند جوشکاری گازی ::انواع شعله در جوشکاری گازی ::C2H2/O2: شعله احیایی یا کربوره کننده::C2H2/O2: شعله اکسید کننده::مزایای جوشکاری گازی ::معایب و محدودیتها جوشکاری گازی::2- جوشکاری ترمیت::جوشکاری ترمیت::کاربرد جوشکاری ترمیت::جوشکاری خطوط ریلی ::جوشکاری اتصالات الکتریکی ::جوشکاری ترمیمی::مزایای جوشکاری ترمیت::محدودیت های جوشکاری ترمیت::ب) منبع حرارتی مقاومتی ::جوشکاری الکترواسلگ::در جوشکاری الکترواسلگ::نکاتی در مورد جوشکاری الکترواسلگ::مزایای جوشکاری الکترواسلگ::محدودیت های جوشکاری الکترو اسلگ::ج) منبع حرارتی قوس ::1- جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار ::در جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار ::یونیزاسیون::قوس الکتریکی ::مدار جوشکاری قوسی ::پارامترهای موثر در فرایند SMAW::الف- شدت جریان ::ب- طول قوس (ولتاژ قوس) ::ج- سرعت پیشروی ::1) پهنای جوش ::2) قطر الکترود ::3) ضخامت ورق ::د) حرکت الکترود ::مزایا و محدودیتهای فرایند SMAW::تجهیزات لازم برای فرآیند جوش SMAW::2- جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود تنگستن::تجهیزات ضروری برای فرایند جوشکاری GTAW::گاز محافظ در فرایند جوشکاری GTAW::مقایسه ای بین گاز آرگون و هلیوم::مزایای فرایند جوشکاری تحت گاز محافظ  TIG::محدودیتهای فرایند جوشکاری تحت گاز محافظ TIG::3- جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود مصرفی ::تجهیزات لازم در فرایند جوشکاری GMAW::مزایای فرایند جوشکاری GMAW::محدودیت های فرایند جوشکاری GMAW::4- جوشکاری پلاسما::شروع قوس ::سوراخ کلید(keyholing) ::مزایای جوشکاری پلاسما:: 5- جوشکاری زیر پودری ::کاربردهای فرایند زیر پودری SAW::مزایای جوشکاری زیر پودری SAW::محدودیت های جوشکاری زیر پودری SAW::د) منبع حرارتی پرتوهای پر انرژی ::1- جوشکاری لیزری ::جوشکاری لیزری::A. رسانشی :: ب) انتقال انرژی ::انواع لیزری ::1. لیزر گازی ::2. لیزر جامد ::مزایایی جوش لیزر::محدودیت های جوش لیزر::انواع جوش ::براساس بند 5-12-2-1 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم جوشکاری عبارتند از : ::براساس بند 5-12-2-2- مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم ::براساس بند 5-12-2-2-2- مقررات ملی مبحث پنجم::براساس بند 5-12-2-2-3- مقررات ملی مبحث پنجم::جوش شیاری ::الف) حالت تخت ::ب) حالت قائم ::د) حالت بالاسری ::جوش گوشه::الف) حالت تخت::ب) حالت قائم::ج) حالت افقی ::د) حالت بالاسری ::معرفی الکترود و طبقه بندی آن به روش AWS::انتخاب نوع الکترود مصرفی :: الف) زمان وهزینه::ب) وضعیت جوشکاری ::ج) ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فلز ::د) میزان نفوذ جوش ::ه) کیفیت عمل جوش ::انتخاب قطر الکترود ::شدت جریان و ولتاژ تقریبی ::بسته بندی و علامت گذاری الکترودها::براساس بند 3-25 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 2-4 راهنمای جوش ولتاژ و شدت جریان ::براساس بند 5-8 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 5-12 –  پ راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::مطابق با بند 3-15-5 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::مطابق با بند 4-9 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::انتخاب قطر کابل جوشکاری:: پارامترهای موثر بر خواص فیزیکی و ظاهر جوش ::1-شدت جریان ::2- ولتاژ::3- سرعت حرکت الکترود ::4- طول قوس ::معایب جوشکاری :: 1-لکه قوس ::2- جذب ناخالصی ها ::3- ذوب و عمق نفوذ ناقص::4- ذرات سرباره::5- تخلخل یا مک::6- ترشح::7- سر رفتن ::8- سوختگی ::9- ترک خوردگی ::جوش پذیری فولاد::

فصل دوم / تجهیزات اتصال

 الف) پیچ و واشر::1) پیچ های معمولی ::پیچ های سیاه ( ساده) ::پیچ های براق (دقیق) ::2-پیچ های پر مقاومت ::چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال :: اتصال اصطکاکی ::اتصال اتکایی::ویژگی های سوراخ پیچ::1)سوراخ های لوبیایی::الف) سوراخ لوبیایی کوتاه::ب) سوراخ لوبیایی بلند ::2) سوراخ استاندارد ::3)سوراخ لق یا فراخ::4) سوراخ صفحه ستون ::مطابق با بند 10-1-10-3-ب-5 مقررات ملی مبحث دهم ::محاسن اتصالات پیچی ::معایب اتصالات پیچی ::ج) پرچ ::اتصالات ::الف) اتصالات قابی ::1)قاب های ساده یا قاب های مهاربندی ::2) قاب های خمشی ::3) قاب های نیمه صلب ::اتصالات تیر- ستونی ::1) اتصال مفصلی ساده :: 2) اتصال صلب یا گیردار ::3) اتصال خورجینی یا قیچی ::ج) اتصالات تیر به تیر

فصل سوم / توضیح چنداصطلاح جوشکاری

1) جوشکاری SMAW::2) جوشکاری SAW::3) قطبیت ::الف) قطبیت منفی ، استاندارد ، نرمال یا مستقیم :: ب) قطبیت مثبت یا معکوس ::4) ورش قوس ::5) ریشه جوش یا گپ::6) گرده جوش ::7) اندازه جوش ، بعد جوش یاساق جوش ::8) گلوی موثر جوش ::9) ارزش جوش ::تنش مجاز جوش ::ضریب بازرسی جوش ()::10) ترک جوش (cracking) ::11) سرباره ::نفوذ یا محبوس شدن سرباره ::12) لوچه ، روی هم افتادگی یا امتزاج ناقص ::13) پاشش ، شره یا ترشح ::14) بریدگی کناره جوش::15) نفوذ ناقص::بر اساس بند 5-14 راهنمایی جوش و اتصالات بر اساس بند 7-3-4-7- ب نشریه 55::کنترل و آزمایش جوش::الف) تست عینی::ب) تست های غیر مخرب (NDT) ::1) تست فراصوتی (UT) :: 2) تست رنگ نافذ (PT) ::3) تست ذرات مغناطیسی (MT) ::4) تست پرتونگاری(MT) ::ج) تست های مخرب (DT) :: تست کششی ::بر اساس بند 8-9-6- راهنمای جوش و اتصالات جوشی::به استناد بند 26-11-2 نشریه 55 و ماده 283 و 284 آیین نامه حفاظتی کارگاه ساختمانی قانون کار و امور اجتماعی 70 به استناد بند 2-8-4 راهنمای جوش و اتصالا جوشی و بند 26-11-2 نشریه 55::بر اساس بند 26-11-2 نشریه 55 و بند 2-8-1 و 2-8-3 راهنمای جوش و اتصالات::ممنوعیت ها در جوشکاری

فصل چهارم / مرور کلی بر آزمایشات غیر مخرب

1- بازرسی چشمی::مزایا ::محدودیت ::استانداردهای مرجع::2- آزمایش مایعات نافذ::مزایا::محدودیت ها::3- آزمایش به روش ذرات مغناطیسی::مزایا::محدودیتها::4- بازرسی با امواج مافوق صوت::مزیت ها::محدودیت های این روش

فصل پنجم / نکات بسیار مهم در آزمون های نظام مهندسی

نکات بسیار مهم جو و جوشکاری::نکات موضوعی و بسیار مهم جوشکاری ساختمان::جوش قوس الکتریکی::یونیزه شدن::اجزای تشکیل دهنده مدار جوش قوس الکتریکی::جوشکاری با توجه به نوع جریان::روش های جوشکاری الکتریکی::روش دستی:: معایب این روش::روش خودکار یا اتوماتیک:: انواع جوشکاری های خودکار و نیمه خودکار::جوشکاری زیر پودری(SAW) :: جوشکاری قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز::جوش تحت گاز با الکترود مصرفی (MIG) ::جوشکاری تحت گاز با الکترود  تنگستن(TIG) ::جوش تحت حفاطت گاز با الکترود تو پودری(مغزدار (FCAW::جوش گاز الکتریکی(EGW) ::جوش سرباره الکتریکی(ESW) ::جوش خمیری::وضعیت های جوشکاری::اتصالات جوشی::انواع جوش::جوش گوشه::جوش شیاری:: کاربرد انواع جوش در ساختمان::وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار::ماشین های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش دار::انواع شیب خروجی::دستگاه موتور- مولد (موتور ژنراتور و دینام) ::دستگاه مبدل – یکسو کننده(رکتیفایر) ::دستگاه مبدل جریان متناوب یا ترانس::ماشین های جوشکاری جریان ثابت::کابل الکترود و اتصال به زمین::الکترود جوشکاری قوسی::الکترود مداوم::الکترود مغزه دار::الکترود روکش دار::طبقه بندی الکترودها::مقایسه الکترودهای بدون روکش و روکش دار::وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیر جوشی::مواد تشکیل دهنده روکش الکترود::طبقه بندی و شماره گذاری الکترود ها طبق AWS::انتخاب الکترود::نوع کار::مشخصه کاربردی الکترودها::پودر آهن::نگهداری الکترود::نکات بسیار مهم و مرتبط با جوشکاری از مبحث یازدهم مققرات ملی ساختمان(ویرایش 92) ::

فصل ششم / سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان (سال 80 تا 93)

::کلید واژه ::منابع

مشخصات فنی
آمادگی آزمون
نام مولف محمد حسین علیزاده برزی
ناشر انتشارات نوآور
موضوع سازه های فولادی جوش شده-جوشکاری
تعدادصفحات 200
سال چاپ 1395
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
6/10 (تعداد آرا 3 نفر )