راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی نظام مهندسی عمران


(این کتاب برای آزمون نظام مهندسی مهر 98 بروز می‌باشد)

فرایند جوشکاری ::جوشکاری حالت جامد ::مزیتهای جوشکاری حالت جامد ::انواع فرایندهای جوشکاری حالت جامد ::جوشکاری اصطکاکی ::مزایای جوشکاری اصطکاکی ::محدودیتهای جوشکاری اصطکاکی ::جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::نکاتی در مورد فرایند جوشکاری صطکاکی – اختلاطی ::پارامترهای اصلی فرایند جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::محدوده دمای جوشکاری برای الیاژهای مختلف ::کاربرد فرایند جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::مزایای جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::محدودیت های جوشکاری اصطکاکی – اختلاطی ::جوشکاری التراسونیک ::جوشکاری نفوذی ::مزایای جوشکاری نفوذی ::جوشکاری حالت مذاب یا جوشکاری ذوبی ::شدت منبع حرارتی ::میزان یا نرخ ورود حرارت به قطعه ::نحوه پوشش دادن ناحیه جوش ::انواع فرآیندهای جوشکاری حالت مذاب ::الف) منبع حرارتی شیمیایی::1-جوشکاری گازی (Gas Welding) ::واکنش احتراق در جوشکاری گازی ::ویژگی های فرایند جوشکاری گازی ::انواع شعله در جوشکاری گازی ::C2H2/O2: شعله احیایی یا کربوره کننده::C2H2/O2: شعله اکسید کننده::مزایای جوشکاری گازی ::معایب و محدودیتها جوشکاری گازی::2- جوشکاری ترمیت::جوشکاری ترمیت::کاربرد جوشکاری ترمیت::جوشکاری خطوط ریلی ::جوشکاری اتصالات الکتریکی ::جوشکاری ترمیمی::مزایای جوشکاری ترمیت::محدودیت های جوشکاری ترمیت::ب) منبع حرارتی مقاومتی ::جوشکاری الکترواسلگ::در جوشکاری الکترواسلگ::نکاتی در مورد جوشکاری الکترواسلگ::مزایای جوشکاری الکترواسلگ::محدودیت های جوشکاری الکترو اسلگ::ج) منبع حرارتی قوس ::1- جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار ::در جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار ::یونیزاسیون::قوس الکتریکی ::مدار جوشکاری قوسی ::پارامترهای موثر در فرایند SMAW::الف- شدت جریان ::ب- طول قوس (ولتاژ قوس) ::ج- سرعت پیشروی ::1) پهنای جوش ::2) قطر الکترود ::3) ضخامت ورق ::د) حرکت الکترود ::مزایا و محدودیتهای فرایند SMAW::تجهیزات لازم برای فرآیند جوش SMAW::2- جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود تنگستن::تجهیزات ضروری برای فرایند جوشکاری GTAW::گاز محافظ در فرایند جوشکاری GTAW::مقایسه ای بین گاز آرگون و هلیوم::مزایای فرایند جوشکاری تحت گاز محافظ  TIG::محدودیتهای فرایند جوشکاری تحت گاز محافظ TIG::3- جوشکاری تحت پوشش گازهای محافظ با الکترود مصرفی ::تجهیزات لازم در فرایند جوشکاری GMAW::مزایای فرایند جوشکاری GMAW::محدودیت های فرایند جوشکاری GMAW::4- جوشکاری پلاسما::شروع قوس ::سوراخ کلید(keyholing) ::مزایای جوشکاری پلاسما:: 5- جوشکاری زیر پودری ::کاربردهای فرایند زیر پودری SAW::مزایای جوشکاری زیر پودری SAW::محدودیت های جوشکاری زیر پودری SAW::د) منبع حرارتی پرتوهای پر انرژی ::1- جوشکاری لیزری ::جوشکاری لیزری::A. رسانشی :: ب) انتقال انرژی ::انواع لیزری ::1. لیزر گازی ::2. لیزر جامد ::مزایایی جوش لیزر::محدودیت های جوش لیزر::انواع جوش ::براساس بند 5-12-2-1 مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم جوشکاری عبارتند از : ::براساس بند 5-12-2-2- مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم ::براساس بند 5-12-2-2-2- مقررات ملی مبحث پنجم::براساس بند 5-12-2-2-3- مقررات ملی مبحث پنجم::جوش شیاری ::الف) حالت تخت ::ب) حالت قائم ::د) حالت بالاسری ::جوش گوشه::الف) حالت تخت::ب) حالت قائم::ج) حالت افقی ::د) حالت بالاسری ::معرفی الکترود و طبقه بندی آن به روش AWS::انتخاب نوع الکترود مصرفی :: الف) زمان وهزینه::ب) وضعیت جوشکاری ::ج) ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فلز ::د) میزان نفوذ جوش ::ه) کیفیت عمل جوش ::انتخاب قطر الکترود ::شدت جریان و ولتاژ تقریبی ::بسته بندی و علامت گذاری الکترودها::براساس بند 3-25 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 2-4 راهنمای جوش ولتاژ و شدت جریان ::براساس بند 5-8 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::براساس بند 5-12 –  پ راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::مطابق با بند 3-15-5 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::مطابق با بند 4-9 راهنمای جوش و اتصالات جوشی ::انتخاب قطر کابل جوشکاری:: پارامترهای موثر بر خواص فیزیکی و ظاهر جوش ::1-شدت جریان ::2- ولتاژ::3- سرعت حرکت الکترود ::4- طول قوس ::معایب جوشکاری :: 1-لکه قوس ::2- جذب ناخالصی ها ::3- ذوب و عمق نفوذ ناقص::4- ذرات سرباره::5- تخلخل یا مک::6- ترشح::7- سر رفتن ::8- سوختگی ::9- ترک خوردگی ::جوش پذیری فولاد::

فصل دوم / تجهیزات اتصال

 الف) پیچ و واشر::1) پیچ های معمولی ::پیچ های سیاه ( ساده) ::پیچ های براق (دقیق) ::2-پیچ های پر مقاومت ::چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال :: اتصال اصطکاکی ::اتصال اتکایی::ویژگی های سوراخ پیچ::1)سوراخ های لوبیایی::الف) سوراخ لوبیایی کوتاه::ب) سوراخ لوبیایی بلند ::2) سوراخ استاندارد ::3)سوراخ لق یا فراخ::4) سوراخ صفحه ستون ::مطابق با بند 10-1-10-3-ب-5 مقررات ملی مبحث دهم ::محاسن اتصالات پیچی ::معایب اتصالات پیچی ::ج) پرچ ::اتصالات ::الف) اتصالات قابی ::1)قاب های ساده یا قاب های مهاربندی ::2) قاب های خمشی ::3) قاب های نیمه صلب ::اتصالات تیر- ستونی ::1) اتصال مفصلی ساده :: 2) اتصال صلب یا گیردار ::3) اتصال خورجینی یا قیچی ::ج) اتصالات تیر به تیر

فصل سوم / توضیح چنداصطلاح جوشکاری

1) جوشکاری SMAW::2) جوشکاری SAW::3) قطبیت ::الف) قطبیت منفی ، استاندارد ، نرمال یا مستقیم :: ب) قطبیت مثبت یا معکوس ::4) ورش قوس ::5) ریشه جوش یا گپ::6) گرده جوش ::7) اندازه جوش ، بعد جوش یاساق جوش ::8) گلوی موثر جوش ::9) ارزش جوش ::تنش مجاز جوش ::ضریب بازرسی جوش ()::10) ترک جوش (cracking) ::11) سرباره ::نفوذ یا محبوس شدن سرباره ::12) لوچه ، روی هم افتادگی یا امتزاج ناقص ::13) پاشش ، شره یا ترشح ::14) بریدگی کناره جوش::15) نفوذ ناقص::بر اساس بند 5-14 راهنمایی جوش و اتصالات بر اساس بند 7-3-4-7- ب نشریه 55::کنترل و آزمایش جوش::الف) تست عینی::ب) تست های غیر مخرب (NDT) ::1) تست فراصوتی (UT) :: 2) تست رنگ نافذ (PT) ::3) تست ذرات مغناطیسی (MT) ::4) تست پرتونگاری(MT) ::ج) تست های مخرب (DT) :: تست کششی ::بر اساس بند 8-9-6- راهنمای جوش و اتصالات جوشی::به استناد بند 26-11-2 نشریه 55 و ماده 283 و 284 آیین نامه حفاظتی کارگاه ساختمانی قانون کار و امور اجتماعی 70 به استناد بند 2-8-4 راهنمای جوش و اتصالا جوشی و بند 26-11-2 نشریه 55::بر اساس بند 26-11-2 نشریه 55 و بند 2-8-1 و 2-8-3 راهنمای جوش و اتصالات::ممنوعیت ها در جوشکاری

فصل چهارم / مرور کلی بر آزمایشات غیر مخرب

1- بازرسی چشمی::مزایا ::محدودیت ::استانداردهای مرجع::2- آزمایش مایعات نافذ::مزایا::محدودیت ها::3- آزمایش به روش ذرات مغناطیسی::مزایا::محدودیتها::4- بازرسی با امواج مافوق صوت::مزیت ها::محدودیت های این روش

فصل پنجم / نکات بسیار مهم در آزمون های نظام مهندسی

نکات بسیار مهم جو و جوشکاری::نکات موضوعی و بسیار مهم جوشکاری ساختمان::جوش قوس الکتریکی::یونیزه شدن::اجزای تشکیل دهنده مدار جوش قوس الکتریکی::جوشکاری با توجه به نوع جریان::روش های جوشکاری الکتریکی::روش دستی:: معایب این روش::روش خودکار یا اتوماتیک:: انواع جوشکاری های خودکار و نیمه خودکار::جوشکاری زیر پودری(SAW) :: جوشکاری قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز::جوش تحت گاز با الکترود مصرفی (MIG) ::جوشکاری تحت گاز با الکترود  تنگستن(TIG) ::جوش تحت حفاطت گاز با الکترود تو پودری(مغزدار (FCAW::جوش گاز الکتریکی(EGW) ::جوش سرباره الکتریکی(ESW) ::جوش خمیری::وضعیت های جوشکاری::اتصالات جوشی::انواع جوش::جوش گوشه::جوش شیاری:: کاربرد انواع جوش در ساختمان::وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار::ماشین های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش دار::انواع شیب خروجی::دستگاه موتور- مولد (موتور ژنراتور و دینام) ::دستگاه مبدل – یکسو کننده(رکتیفایر) ::دستگاه مبدل جریان متناوب یا ترانس::ماشین های جوشکاری جریان ثابت::کابل الکترود و اتصال به زمین::الکترود جوشکاری قوسی::الکترود مداوم::الکترود مغزه دار::الکترود روکش دار::طبقه بندی الکترودها::مقایسه الکترودهای بدون روکش و روکش دار::وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیر جوشی::مواد تشکیل دهنده روکش الکترود::طبقه بندی و شماره گذاری الکترود ها طبق AWS::انتخاب الکترود::نوع کار::مشخصه کاربردی الکترودها::پودر آهن::نگهداری الکترود::نکات بسیار مهم و مرتبط با جوشکاری از مبحث یازدهم مققرات ملی ساختمان(ویرایش 92) ::

شابک
شابک 978-600-168-087-8
کتاب
مولف محمدحسین علیزاده
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ بیستم- 1397
تعداد صفحات 224
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 35,000 تومان

برچسب ها: راهنمای, جوش, اتصالات, جوشی, ساختمان‌های, فولادی, نظام, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور