شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

شرح و درس آزمون‌ معماری (نظارت و اجرا) نظام مهندسی معماری

(این کتاب برای آزمون نظام مهندسی مهر 98 بروز می‌باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: اصول و استانداردهای طراحی معماری

۱-۱- دسته‌بندی ساختمان‌ها
۱-۲- الزامات حریم‌ها، بر و کف و همجواری‌ها
۱-۲-۱-حریم‌ها
۱-۲-۲- بر و کف
۱-۲-۳- ضوابط مربوط به دید و اشرافیت
۱-۳- عوامل تعیین‌کننده سطح بنا
۱-۳-۱- ضریب سطح اشغال
۱-۳-۲- مساحت میان طبقه‌ها
۱-۳-۳- مساحت طبقات زیرزمین
۱-۴- الزامات حجمی ساختمان
۱-۴-۱- ارتفاع ساختمان
۱-۴-۲- الزامات نمای ساختمان
۱-۴-۳- الزامات پیش‌آمدگی‌های ساختمان
۱-۵- الزامات پلان
۱-۵-۱- فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترسی
۱-۵-۲- الزامات اختصاصی ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی و خوابگاهی
۱-۵-۳- فضای اشتغال
۱-۵-۴- فضاهای نیمه‌باز
۱-۵-۵- فضاهای باز
۱-۵-۶- پارکینگ (فضای توقفگاه) وسایل نقلیه در ساختمان
۱-۵-۷- انبارها
۱-۵-۸- شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی
۱-۵-۹- فضای موتورخانه و تأسیسات
۱-۵-۱۰- سرایداری
۱-۵-۱۱- استخر
۱-۵-۱۲- محل بازی کودکان
۱-۵-۱۳- هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، متل‌ها و مسافرخانه‌ها
۱-۵-۱۴- تصرف‌های حرفه‌ای اداری
۱-۵-۱۵- تصرف‌های آموزشی – فرهنگی
۱-۵-۱۶- تصرف‌های درمانی مراقبتی
۱-۵-۱۷-تصرف‌های تجمیعی
۱-۵-۱۸- مقررات خاص ساختمان‌های بلند (گروه ۸)
۱-۶- الزامات عمومی تجهیزات ساختمان
۱-۶-۱- نگهداری و دفع زباله
۱-۶-۲- سایر تجهیزات و تاسیسات ساختمان
۱-۷- الزامات تکمیلی آتش‌نشانی و راه‌های خروج
۱-۷-۱- جزئیات عمومی ایمنی در برابر سوانح و سایر خطرات
۱-۷-۲- مقررات کلی راه‌های خروج
۱-۷-۳- بخش‌های سه‌گانه راه‌های خروج
۱-۷-۵- ظرفیت راه‌های خروج
۱-۷-۶- حداقل تعداد راه‌های خروج الزامی
۱-۷-۷- چگونگی استقرار راه‌های خروج
۱-۷-۸- روشنایی راه‌های خروج
۱-۷-۹- علامت‌گذاری راه‌های خروج
۱-۷-۱۰- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های اداری حرفه‌ای
۱-۷-۱۱- ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های کسبی – تجاری
۱-۷-۱۲- ضوابط اختصاص راه‌های خروج در تصرف‌های صنعتی
۱-۷-۱۳- ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتش‌نشانی
۱-۷-۱۴- ضوابط اختصاصی فضای امن
۱-۷-۱۵- ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی
۱-۷-۱۶- ضوابط اختصاصی آتریوم‌ها
۱-۷-۱۷- کنترل الزامات ساختمان‌ها جهت حفاظت در برابر حریق
۱-۷-۱۸- شبکه آب آتش‌نشانی
۱-۸- پدافند غیرعامل و الزامات طراحی پناهگاه و فضای امن
۱-۸-۱- پدافند غیرعامل
۱-۸-۲- گروه‌بندی ساختمان‌ها
۱-۸-۳- ملاحظات معماری
۱-۸-۴- طراحی معماری
۱-۸-۵- فضاهای امن
۱-۸-۶- پناهگا

فصل دوم: تجهیزات و تاسیسات ساختمانی

۲-۱- آسانسورها
۲-۱-۱- الزامات کمی وکیفی آسانسور در ساختمان‌های مختلف
۲-۱-۲- قسمت‌های مختلف تشکیل‌دهنده سیستم آسانسور
۲-۱-۳- ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی
۲-۱-۴- ویژگی‌های آسانسورهای هیدرولیک
۲-۱-۵- الزامات آسانسورهای حمل خودرو
۲-۱-۶- آزمایش و تحویل‌گیری
۲-۱-۷- حفاظت در مقابل آتش
۲-۲- پلکان برقی و پیاده‌رو متحرک
۲-۲-۱- الزامات کلی
۲-۲-۲- مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده‌رو متحرک
۲-۲-۳- حفاظت در مقابل آتش

فصل سوم: آماده‌سازی زمین

۳-۱- تخریب و برچیدن سازه‌های قدیمی
۳-۱-۱- تخریب کف و سقف
۳-۱-۲- تخریب دیوارها
۳-۱-۳- سازه‌های بتنی
۳-۱-۴- تخریب سایر سازه‌ها
۳-۱-۵- مصالح و ضایعات
۳-۲- بررسی و شناسایی‌های ژئوتکنیکی خاک
۳-۲-۱- شناسایی‌ها
۳-۳- گودبرداری و پایش
۳-۳-۱- آماده‌سازی و تسطیح
۳-۳-۲- گودبرداری
۳-۳-۳- تناوب اندازه‌گیری‌ها در پایش
۳-۳-۴- مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایشی
۳-۳-۴- زهکشی
۳-۳-۵- ملاحظات ایمنی در گود‌برداری
۳-۴- سازه‌های نگهبان
۳-۴-۱- روش دیوارهای با عملکرد وزنی
۳-۴-۲- دیوار‌های سپر گونه
۳-۴-۳- خاک مسلح (REINFORCED EARTH)
۳-۴-۴- خاک مسلح با میل مهاری نیلینگ (میخ‌کوبی و میخ‌گذاری) و انکراژ (دوخت به پشت) بتن پاششی رویه
۳-۴-۵- روش خرپایی
۳-۴-۶- روش مهار متقابل
۳-۴-۷- دیوار برلنی
۳-۴-۸- دیوار مهار شده
۳-۴-۹- دیوار زیر زمین
۳-۴-۱۰- مهار‌بندی
۳-۵- فشار خاک
۳-۵-۱- فشار خاک در حالت سکون
۳-۵-۲- فشار در حالت محرک و مقاوم خاک
۳-۶- پی
۳-۶-۱- پی‌های سطحی
۳-۶-۲- پی‌های عمیق یا شمع‌ها
۳-۶-۳- پی‌های نیمه‌عمیق

فصل چهارم: مصالح ساختمانی

۴-۱ سنگ ساختمانی
۴-۱-۱- سنگ آهک ساختمانی
۴-۱-۲- سنگ گرانیت
۴-۱-۳- سنگ کوارتز ساختمانی
۴-۱-۴- مرمر (مرمریت)
۴-۱-۵- تراورتن
۴-۱-۶- سنگ لوح
۴-۱-۷- سنگ مصرفی ساخت ساختمان‌های سنگی
۴-۲- آهک و فرآورده‌های آن
۴-۲-۱- آهک ساختمانی
۴-۲-۲- آهک زنده یا آهک هوایی
۴-۲-۳- آهک شکفته یا آهک هیدراته
۴-۲-۴- آهک هیدرولیک هیدراته (آهک آبی)
۴-۲-۵- آهک نیمه‌آبی
۴-۲-۶- فرآورده‌های آهکی
۴-۲-۷- استانداردها
۴-۲-۸- آزمایش‌های استاندارد آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک
۴-۲-۹- نکاتی درباره ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی و سازگاری آهک
۴-۳- گچ و فرآورده‌های آن
۴-۳-۱- فرآورده‌های گچی
۴-۳-۲- ویژگی‌ها
۴-۳-۳- آزمایش‌های استاندارد
۴-۳-۴- نکاتی درباره ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی، سازگاری و حمل و نگهداری گچ
۴-۴- ملات‌های ساختمانی
۴-۴-۱- ملات‌ها از نظر گیرش و سخت شدن،
۴-۴-۲- ملات‌های ساختمانی، از نظر مواد چسباننده،
۴-۴-۳- ملات‌ها از نظر تحمل فشار وقدرت چسبانندگی
۴-۴-۴- نکاتی درباره ملات‌ها
۴-۴-۵- دوغاب
۴-۴-۶- افزودنی‌های ملات و دوغاب
۴-۵- چوب
۴-۵-۱- چوب‌های طبیعی
۴-۵-۳- فرآورده‌های چوبی
۴-۶- قیر و قطران
۴-۶-۱-قیر طبیعی
۴-۶-۳- نکاتی درباره قیرها
۴-۷- شیشه
۴-۷-۳- انواع شیشه
۴-۷-۴- فرآورده‌های شیشه
۴-۸- رنگ و پوشش ساختمانی
۴-۸-۱- انواع رنگ‌ها و پوشش‌ها
۴-۸-۲- انواع رنگ‌ها و پوشش‌ها از نظر تشکیل فیلم
۴-۸-۳- انواع ترکیبات رنگدانه‌ها
۴-۸-۴- الزامات مخلوط با مصالح
۴-۸-۵- آزمایش‌های استاندارد
۴-۸-۶- بسته‌بندی حمل و نگهداری رنگ‌ها و پوشش‌ها
۴-۹- عایق‌های رطوبتی
۴-۹-۱- انواع عایق رطوبتی
۴-۹-۲- آزمایش‌های استاندارد
۴-۹-۳- بسته بندی، حمل و نگهدای
۴-۱۰- عایق‌های حرارتی
۴-۱۰-۱- دسته بندی عایق‌های حرارتی
۴-۱۰-۲- آزمایش‌های استاندارد
۴-۱۱- پلیمرهای ساختمانی
۴-۱۱-۱- ترموپلاستیکها (گرمانرم‌ها)
۴-۱۱-۲- ترموست‌ها(گرماسخت‌ها)
۴-۱۱-۳- الاستومرها
۴-۱۱-۴- الاستومرهای ترموپلاستیک
۴-۱۲- فلزات و نانو مواد
۴-۱۲-۱- فلزها
۴-۱۲-۱-۱- فلزهای آهنی
۴-۱۲-۲- نانو مواد
۴-۱۳- آجر و خشت
۴-۱۳-۱- آجرپزی
۴-۱۳-۲- شکل آجر
۴-۱۳-۳- دسته‌بندی آجر
۴-۱۳-۴- الزامات کلی آجر
۴-۱۳-۵- خشت
۴-۱۴- بلوک ساختمانی
۴-۱۴-۱- انواع بلوک سفالی
۴-۱۴-۲- بلوک‌های سیمانی
۴-۱۵- تایل‌های ساختمانی
۴-۱۵-۱- موزاییک
۴-۱۵-۲- ورق‌های سیمانی الیاف‌دار (تخته‌های سیمانی)
۴-۱۵-۳- سنگ‌های بتنی
۴-۱۵-۴- کاشی سرامیکی
۴-۱۶- سنگدانه‌ها
۴-۱۶-۱-انواع سنگدانه‌ها از نظر اندازه
۴-۱۶-۲- انواع سنگدانه از نظر جرم مخصوص
۴-۱۶-۳- استانداردها
۴-۱۶-۴- آزمایش‌ها
۴-۱۶-۴- حمل و نگهداری
۴-۱۶-۵- تواتر نمونه‌برداری سنگدانه‌ها
۴-۱۷- سیمان
۴-۱۷-۱- سیمان‌های پرتلند
۴-۱۷-۲- سیمان‌های آمیخته
۴-۱۷-۴- سیمان پرتلند سفید
۴-۱۷-۵- سیمان پرتلند رنگی
۴-۱۷-۶- ضوابط پذیرش سیمان‌های پرتلند
۴-۱۷-۷- آزمایش‌های استاندارد
۴-۱۷-۸- بسته بندی، حمل و نگهداری
۴-۱۸- مواد افزودنی شیمیایی بتن
۴-۱۸-۱- سایر آزمایشات بر روی افزودنی‌ها

فصل پنجم: سازه‌های بتنی

۵-۱- آب مصرفی در بتن
۵-۱-۱- تواتر نمونه‌برداری
۵-۱-۲- لزامات آب مصرفی در بتن
۵-۲- مبانی تعیین نسبت‌های اختلاط بتن
۵-۳- روش‌های تعیین نسبت‌های اختلاط
۵-۴- اختلاط بتن
۵-۴-۱- الزامات بتن مخلوط شده در کارگاه با مخلوط‌کن
۵-۴-۲- اختلاط بتن‌های غیرسازه‌ای با دست
۵-۵- پرسنل اجرایی بتن
۵-۶- تجهیزات و وسایل
۵-۷- آماده‌سازی محل بتن‌ریزی
۵-۸- انتقال بتن
۵-۸- ۱- چرخ‌های دستی و دامپر
۵-۸- ۲- ناوه شیب‌دار یا شوت شیب‌دار
۵-۸-۳- تلمبه دستی بتن
۵-۸- ۴- باکت یا جام
۵-۹- ضوابط پذیرش بتن‌های مصرفی در کارگاه
۵-۹-۱- نمونه‌برداری
۵-۹-۲- تواتر نمونه‌برداری از بتن
۵-۹-۳- ضوابط و شرایط مجاز بودن عدم نمونه‌گیری
۵-۹-۴- ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده
۵-۱۰- بتن‌ریزی
۵-۱۰-۱- بتن‌ریزی شالوده
۵-۱۰-۲- بتن‌ریزی در سقف‌ها و دال‌ها
۵-۱۰-۳- بتن‌ریزی دیوارها، ستون‌ها و تیرهای اصلی
۵-۱۱- تراکم بتن
۵-۱۲- پرداخت سطح بتن
۵-۱۲-۱- پرداخت سطح
۵-۱۲-۲- مرحله ماله‌کشی با ماله دسته بلندیاکوتاه (تیکشی)
۵-۱۲-۳- مرحله ماله‌کشی
۵-۱۲-۴- پرداخت نهایی
۵-۱۲-۵- جنس ابزار
۵-۱۲-۶- زمان توقف عملیات پرداخت
۵-۱۲-۷- تصمیم‌گیری در خصوص مراحل پرداخت
۵-۱۳- عمل‌آوری
۵-۱۳-۱- روش‌های عمل‌آوری
۵-۱۴- پایایی (دوام) بتن
۵-۱۴-۱- مکانیزم‌های کاهنده پایایی
۵-۱۴-۲- ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف
۵-۱۵- انواع آسیب دیدگی‌های بتن
۵-۱۵-۱- آسیب دیدگی بر اثر دوره‌های یخ زدن و آب شدن
۵-۱۵-۲- واکنش قلیایی سنگدانه‌ها
۵-۱۵-۳- خوردگی فولاد مدفون
۵-۱۵-۴- سایش و فرسایش
۵-۱۵-۵- حمله یون کلر
۵-۱۵-۶- حمله سولفاتی
۵-۱۶- پوشش بتن روی میلگردها (کاور میلگرد)
۵-۱۷- اجرای بتن در شرایط غیر‌متعارف
۵-۱۷-۱- اجرای بتن در هوای گرم
۵-۱۷-۲- ضوابط ویژه اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان
۵-۱۷-۳- ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد
۵-۱۸- مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده)
۵-۱۹- بتن‌های پاششی (شاتکریت)
۵-۲۰- مشخصات بتن‌های مصرفی برای بتن‌ریزی از طریق ترمی (قیف و لوله)
۵-۲۱- مشخصات بتن‌های مصرفی در شمع‌های بتنی در جاریز
۵-۲۲- بتن‌های ویژه
۵-۲۲-۱- بتن پرمقاومت
۵-۲۲-۲- بتن الیافی
۵-۲۲-۳- بتن خود متراکم شونده
۵-۲۲-۴- بتن اصلاح شده با پلیمر
۵-۲۲-۵- بتن سنگین
۵-۲۲-۶- بتن سبک
۵-۲۳- ضوابط قالب‌بندی در بتن، لوله‌ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
۵-۲۳-۱- قالب‌های انواع اعضای سازه‌ای
۵-۲۳-۲- مصالح مصرفی در قالب
۵-۲۳-۳- اجرای قالب
۵-۲۳-۴- قالب‌برداری
۵-۲۳-۵- بارهای وارد بر قالب‌های بتن
۵-۲۳-۶- لوله‌ها و ماجراهای مدفون در بتن
۵-۲۳-۷- درزهای بتن
۵-۲۴- الزامات کلی طراحی سازه‌های بتنی
۵-۲۴-۱- روش‌های طراحی
۵-۲۴-۲- بارهای موثر در طراحی ساختمان‌ها
۵-۲۴-۳- ضرایب ایمنی در محاسبات به شرح زیر است
۵-۲۴-۴- مشخصات مصالح
۵-۲۵- اعضای سازه ای
۵-۲۵-۱- اعضای میله‌ای
۵-۲۵-۲- اعضای صفحه‌ای
۵-۲۵-۳- اعضای پوسته‌ای
۵-۲۵-۴- اعضای سه بعدی
۵-۲۵-۵- سقف‌های تیرچه بلوک
۵-۲۶- میلگرد فولادی مصرفی در بتن
۵-۲۶-۱- تعاریف
۵-۲۶-۲- طبقه‌بندی میلگردها از نظر روش ساخت
۵-۲۶-۳- طبقه‌بندی میلگردها از نظر مکانیکی
۵-۲۶-۴- طبقه بندی میلگردها از نظر شکل رویه
۵-۲۶-۵- الزامات میلگردهای آج دار
۵-۲۶-۶- جوش‌پذیری میلگردهای مصرفی در بتن
۵-۲۶-۷- نشانه‌گذاری و بسته‌بندی میلگرد
۵-۲۶-۸- گواهینامه فنی
۵-۲۶-۹- ضوابط حمل و نقل، انبار کردن و نگهداری
۵-۲۶-۱۰- آزمایش‌های میلگرد فولادی
۵-۲۷- میلگردهای کامپوزیتی
۵-۲۸- ضوابط فولاد‌گذاری(آرماتور بندی)
۵-۲۸-۱- بریدن
۵-۲۸-۲- خم کردن میلگردها
۵-۲۸-۳- جایگذاری و بستن آرماتورها
۵-۲۸-۴- کاربرد توام انواع مختلف فولاد
۵-۲۸-۵- نقشه‌ها و جزئیات لازم برای اجرای میلگردها
۵-۲۸-۶- مهار میلگردها
۵-۲۸-۷- قلاب‌های استاندارد
۵-۲۸-۸- وصله میلگردها
۵-۲۸-۹- نکاتی در مورد میلگرد‌گذاری
۵-۲۸-۱۰- آرماتور‌بندی (بند‌زنی)
۵-۲۹- ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته
۵-۲۹-۱- مصالح
۵-۲۹-۲- خوردگی و روش‌های جلوگیری از آن
۵-۲۹-۳- نقشه‌های ساخت
۵-۲۹-۴- شالوده
۵-۲۹-۵- اجزای سازه‌ای
۵-۲۹-۶- ملاحظات معماری
۵-۲۹-۷- بارهای طراحی
۵-۲۹-۸- سیستم‌های مقاوم در برابر بارها
۵-۲۹-۹- اجزای اصلی
۵-۲۹-۱۰- ملاحظات اجرایی
۵-۲۹-۱۱- تولید
۵-۲۹-۱۲- رواداری‌ها
۵-۳۰- مدت زمان مقاومت سازه بتنی در برابر حریق
۵-۳۱- ایمنی اجرای سازه‌های بتنی

فصل ششم: سازه‌های فولادی

۶-۱- مشخصات مصالح فولادی
۶-۲- دسته‌بندی سیستم‌های قاب‌بندی‌شده و طول موثر کمانشی اعضا
۶-۲-۱- قاب‌های مهار شده
۶-۲-۲- قاب‌های مهار نشده
۶-۲-۳- قاب‌های ثقلی
۶-۲-۴- طبقه‌بندی مقاطع فولادی از نظر کمانش موضعی
۶-۳- محدودیت لاغری در اعضای کششی
۶-۳-۱- اعضای کششی با تسمه سر پهن
۶-۴- اعضای ساخته شده
۶-۴-۱- محدودیت‌های ابعادی اعضای ساخته شده
۶-۵- ملاحظات ورق‌های تقویتی در بال‌های مقاطع اعضای خمشی
۶-۵-۱- تقویت بال‌ها
۶-۵-۲- اتصال بال به جان
۶-۵-۳- قطع ورق‌های تقویتی بال‌ها
۶-۶- ملاحظات سخت‌کننده‌ها
۶-۷- اعضاء مختلط
۶-۷-۱- محدودیت‌های مصالح در اعضای با مقطع مختلط
۶-۷-۲- اعضای محوری با مقطع مختلط
۶-۷-۳- اعضای خمشی با مقطع مختلط
۶-۷-۴- عرض موثر دال بتنی
۶-۷-۵- الزامات سقف کامپوزیت (اعضای خمشی با مقطع مختلط)
۶-۸- انواع اتصالات در سازه های فولادی
۶-۸-۱- اتصال ساده
۶-۸-۲- اتصال خمشی (گیردار)
۶-۹- وسایل اتصالات
۶-۹-۱- جوش
۶-۹-۲- پرچ
۶-۹-۳- پیچ
۶-۹-۴- ترکیب پیچ و جوش
۶-۹-۵- ترکیب پیچ و پرچ
۶-۱۰- سوراخ‌کاری و برش وخم کردن اعضاء فولادی
۶-۱۰-۱- انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی
۶-۱۰-۲- محدودیت ابعاد سوراخ‌ها و دامنه کاربرد آنها
۶-۱۰-۳- فاصله سوراخ‌ها
۶-۱۰-۴- سوراخ‌کاری
۶-۱۰-۵- اصلاح سوراخ‌ها
۶-۱۰-۶- خم کردن
۶-۱۰-۷- بریدن قطعات فولادی
۶-۱۰-۸- پخ‌زنی و آماده کردن لبه
۶-۱۱- اتصالات اعضا
۶-۱۱-۱- اتصال ستون به کف ستون
۶-۱۱-۲- وصله‌ها در مقاطع سنگین
۶-۱۱-۳- ورق‌های پرکننده (لقمه‌ها)
۶-۱۱-۴- سخت‌کننده‌های عرضی و قطری
۶-۱۲- الزامات کلی طراحی
۶-۱۳- الزامات طراحی لرزه‌ای
۶-۱۳-۱- شکل‌پذیری قاب‌ها
۶-۱۳-۲- ناحیه حفاظت شده اعضا (ناحیه شکل‌پذیر عضو)
۶-۱۳-۳- اتصالات اعضای سیستم باربر لرز‌ه‌ای
۶-۱۵-۴- الزامات لرزه‌ای ستون‌ها
۶-۱۳-۵- الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی معمولی
۶-۱۳-۶- الزامات تکمیلی طراحی لرزهای قاب‌های خمشی متوسط
۶-۱۳-۷- تیرها و ستون‌ها در قاب‌های خمشی ویژه
۶-۱۳-۸- الزامات تکمیلی طراحی لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای معمولی
۶-۱۳-۹- الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب‌های مهاربندی شده همگرای ویژه
۶-۱۴- ساخت، نصب و کنترل
۶-۱۴-۱- ساخت قطعات فولادی
۶-۱۴-۲- پیش نصب
۶-۱۴-۳- نصب
۶-۱۴-۴- انبار کردن، حمل و رفع معایب

فصل هفتم: جوش

۷-۱- انواع اتصالات جوشی
۷-۲- انواع جوش
۷-۲-۱- جوش‌های شیاری
۷-۲-۲- جوش گوشه
۷-۲-۳- جوش انگشتانه و کام
۷-۲-۴- ترکیب جوش‌ها
۷-۳- وضعیت‌های جوشکاری
۷-۴- انواع روش‌های جوشکاری با قوس الکتریکی
۷-۴-۱- روش اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک
۷-۴-۲- جوشکاری دستی (جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار) (SMAW)
۷-۵- منابع انرژی جهت جوشکاری قوس الکتریکی
۷-۵-۱- دستگاه موتور – مولد (موتور ژنراتور و دینام)
۷-۵-۲- مبدل – یکسوکننده DC (رکتیفایر)
۷-۵-۳- ماشین‌های جوشکاری جریان متناوب (AC)
۷-۶- کابل‌های جوشکاری و اتصالات آنها
۷-۷- الکترود
۷-۷-۱- اثرات روکش الکترود
۷-۷-۲- شناسایی الکترودها
۷-۷-۳- انتخاب الکترود
۷-۷-۴- خشک‌کن کن الکترود
۷-۷-۵- بسته‌بندی الکترودها
۷-۸- پیش گرمایش فولادهای ساختمانی فلز پایه
۷-۹- تغییر شکل‌های جوشکاری
۷-۱۰- عیوب جوش
۷-۱۰-۱- امتزاج (ذوب) ناقص
۷-۱۰-۲- نفوذ ناقص
۷-۱۰-۳- تخلخل
۷-۱۰-۴- بریدگی کناره جوش
۷-۱۰-۵- تداخل سرباره (گل جوشکاری)
۷-۱۰-۶- شره یا سررفتن جوش روی فلز پایه (لوچه)
۷-۱۰-۷- گرده اضافی در جوش
۷-۱۰-۸- لکه قوس
۷-۱۰-۹- انواع ترک‌ها
۷-۱۰-۱۰- جوش‌های تردشکن
۷-۱۰-۱۱- عدم پرشدگی شیار
۷-۱۰-۱۲- معایب ابعادی جوش
۷-۱۰-۱۳- جرقه و پاشش جوش
۷-۱۱- عوامل موثر بر کیفیت جوش
۷-۱۱-۱- مواردی که قبل از جوشکاری باید کنترل شود
۷-۱۱-۲- مواردی که در هنگام جوشکاری و پس از آن باید کنترل شود
۷-۱۲- آزمایش‌های جوش
۷-۱۲-۱- آزمایش‌های غیر‌مخرب
۷-۱۲-۲- آزمایش‌های مخرب
۷-۱۲-۳- بازرسی چشمی (عینی) جوش
۷-۱۳- الزمات حین جوشکاری
۷-۱۴- رواداری‌ها
۷-۱۴-۱- رواداری‌های جوش
۷-۱۴-۲- کنترل اعوجاج و جمع شدگی
۷-۱۴-۳- رواداری ابعادی
۷-۱۴-۴- رواداری سخت کننده‌ها
۷-۱۴-۵- ناشاقولی ستون‌ها
۷-۱۵- ملاحظات ایمنی در اجرای سازه‌های فولادی

فصل هشتم: ساختمان‌ها با مصالح بنایی

۸-۱- الزامات عمومی جزئیات ساختمانی
۸-۱-۱- دیوار زیر زمین
۸-۱-۳- بازشوها و تقویت‌کننده‌های اطراف آن
۸-۱-۴- دیوارهای چند جداره
۸-۱-۵- دیوارهای غیرسازه‌ای و تیغه‌ها
۸-۱-۶- نعل درگاه
۸-۱-۷- نصب و اجرای در و پنجره
۸-۱-۸- بام‌های مسطح
۸-۱-۹- بام‌های شیب‌دار
۸-۱-۱۰- عایقکاری رطوبتی
۸-۱-۱۱- جان پناه
۸-۱-۱۲- میله‌های دستگرد
۸-۱-۱۳- دودکش، شومینه و بخاری دیواری
۸-۱-۱۴- سقف‌های کاذب
۸-۱-۱۵- بادگیر
۸-۱-۱۶- تکیه‌گاه‌های بنایی
۸-۱-۱۷ – حفاظت از بستها و میلگردهای بستر
۸-۱-۱۸- لوله‌ها و مجاری توکار
۸-۱-۱۹- جاگذاری پیچ‌های مهاری مدفون
۸-۱-۲۰- میلگرد بازشوها
۸-۱-۲۱- حداقل ضخامت دیوار باربر
۸-۱-۲۳- دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای
۸-۱-۲۴- ضوابط استفاده از بتن برای تقویت دیوارهای سازه‌ای
۸-۲- ساختمان‌های بنایی مسلح
۸-۲-۱- تحلیل و طراحی ساختمان‌های بنایی
۸-۲-۲- ضوابط مسلح کردن برای شرایط مناطق با خطر زلزله
۸-۳- ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۱- درز انقطاع
۸-۳-۲- محدودیت‌های ارتفاعی ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۳- پیش‌آمدگی سقف ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۴- اختلاف سطح در ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۵- شالوده ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۶- کرسی‌چینی ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۷- دیوار ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۳-۸- سقف
۸-۴- ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۱- الزامات عمومی
۸-۴-۲- شالوده ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۳-کرسی‌چینی ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۴- دیوار ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۵- سقف ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۶- نعل درگاه ساختمان‌های بنایی غیره مسلح
۸-۴-۷-دودکش
۸-۴-۸- محافظت از سطوح

فصل نهم: سازه‌های نوین ساختمانی

۹-۱- سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۱-۱- ملاحظات معماری قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۱-۲- ملاحظات طراحی
۹-۱-۳- مصالح قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۱-۴- اتصالات
۹-۱-۵- شالوده
۹-۱-۶- اجزای سازه ای
۹-۱-۷- ملاحظات اجرایی
۹-۱-۸- صفحات پوششی سازه ای
۹-۱-۹- رواداری‌ها قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۹-۲- سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF)
۹-۲-۱- مصالح مصرفی
۹-۲-۲- دسته‌بندی سیستم‌های ICF
۹-۲-۳- محدودیت‌ها
۹-۲-۴- الزامات کلی
۹-۲-۵- شالوده
۹-۲-۶- الزامات
۹-۲-۷- ملاحظات طراحی
۹-۲-۸- ملاحظات اجرایی
۹-۲-۹- مزایای روش ساخت ساختمان با قالب‌های ماندگار
۹-۳- سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی(۳D)
۹-۳-۱- دامنه کاربرد
۹-۳-۲- تعاریف اختصاصی سیستم پانل سه بعدی(۳D‌‌)
۹-۳-۳- مصالح
۹-۳-۴- شالوده
۹-۳-۵- ملاحظات معماری
۹-۳-۶- ملاحظات طراحی
۹-۳-۷- ملاحظات اجرایی
۹-۳-۸- آزمایش‌های قبل از اجرا
۹-۳-۹- آزمایش‌های بعد از اجرا
۹-۳-۱۰- حمل، انبار و نگهداری
۹-۳-۱۱- رواداری‌ها
۹-۴- ساختمان‌های بتن مسلح دیوارباربر با صفحات دولایه ساندویچی (۳D) بتن میانی در جا
۹-۵- سیستم قالب تونلی
۹-۵-۱- ملاحظات معماری
۹-۵-۲- ملاحظات طراحی
۹-۵-۳- ملاحظات اجرایی
۹-۵-۴- دیوارها و سقف‌های بتن درجا
۹-۵-۵- پله‌ها
۹-۵-۶- تمهیدات کلی در بتن‌ریزی
۹-۶- ساختمان‌های بتن مسلح متشکل از دیوار باربر دولایه و سقف‌های نیمه‌پیش‌ساخته با بتن در جا
۹-۷- سیستم قاب خمشی مختلط بتنی – فولادی (RCS)
۹-۸- سیستم قاب خمشی با اتصالات (Con XL)
۹-۹- سیستم با قاب‌های ساده مرکب فولادی-بتنی به همراه دیوار برشی …
۹-۱۰- سیستم قاب ساده بتن مسلح پیش‌ساخته به همراه مهاربند همگرای فولادی
۹-۱۱- سیستم‌های نوین سقف
۹-۱۲- سایر فناوری‌ها

فصل دهم: ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی

۱۰-۱- مدیریت ریسک در کارگاه‌ها
۱۰-۱-۱- اجتناب از وقوع ریسک
۱۰-۱-۲- کاهش ریسک
۱۰-۱-۳- انتقال ریسک
۱۰-۱-۴- پذیرش ریسک
۱۰-۲- مسئول ایمنی و بهداشت کارگاه‌های ساختمانی
۱۰-۲-۱- مسئول تامین ایمنی
۱۰-۲-۲- نظارت بر ایمنی
۱۰-۲-۳- شناسایی خطرات
۱۰-۳- اقدامات لازم قبل از شروع عملیات ساختمانی
۱۰-۴- ملاحظات ایمنی در حین اجرای عملیات ساختمانی
۱۰-۴-۱- ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی
۱۰-۴-۲- راهرو سرپرشیره موقت
۱۰-۴-۳- جلوگیری از سقوط افراد
۱۰-۴-۴- جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی
۱۰-۴-۵- مایعات قابل اشتعال
۱۰-۴-۶- ایمن بودن وسایل گرم‌کننده موقت
۱۰-۴-۷- پخت قیر و آسفالت
۱۰-۴-۸- برشکاری و جوشکاری با گاز و برق
۱۰-۴-۹- مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار
۱۰-۴-۱۰- خطوط انتقال نیروی برق
۱۰-۴-۱۱- وسائل و تجهیزات اطفاء حریق
۱۰-۵- تسهیلات رفاهی و بهداشتی لازم در کارگاه‌ها
۱۰-۵-۱- آب آشامیدنی
۱۰-۵-۲- سرویس‌های بهداشتی
۱۰-۵-۳- محل‌های تعویض لباس (رختکن)
۱۰-۵-۴- غذا خوری، محل اقامت و استراحت کارگران
۱۰-۵-۶- تهویه
۱۰-۵-۷- کمک‌های اولیه
۱۰-۶- وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
۱۰-۶-۱- کلاه ایمنی
۱۰-۶-۲- حمایل‌بند کامل بدن و طناب مهار
۱۰-۶-۳- عینک ایمنی و سپر محافظ صورت
۱۰-۶-۴- ماسک تنفس حفاظتی
۱۰-۶-۵- کفش و پوتین ایمنی
۱۰-۶-۶- چکمه و نیم چکمه لاستیکی
۱۰-۶-۷- دستکش حفاظتی
۱۰-۶-۸- لباس کار
۱۰-۶-۹- گوشی حفاظتی .
۱۰-۶-۱۰- جلیقه نجات
۱۰-۶-۱۱- گتر حفاظتی
۱۰-۷- وسایل و سازه‌های حفاظتی
۱۰-۷-۱- جان‌پناه و نرده حفاظتی موقت .
۱۰-۷-۲- پاخورهای حفاظتی
۱۰-۷-۳- راهرو سرپوشیده موقت
۱۰-۷-۴- سرپوش حفاظتی
۱۰-۷-۵- پوشش موقت فضاهای باز
۱۰-۷-۶- سقف موقت
۱۰-۷-۷- تورهای ایمنی
۱۰-۷-۸- حصار حفاظتی موقت
۱۰-۹- وسایل دسترسی
۱۰-۹-۱- داربست
۱۰-۹-۲- نردبان
۱۰-۹-۳- راه‌پله موقت
۱۰-۹-۴- راه شیب‌دار و گذرگاه
۱۰-۱۰- ایمنی وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی
۱۰-۱۰-۱- دستگاه‌ها و وسایل موتوری بالابر
۱۰-۱۰-۲- وسایل موتوری نقل و انتقال، خاکبرداری و جابه‌جایی مصالح ساختمانی
۱۰-۱۱- سایر مقررات مربوط
۱۰-۱۲- تابلو ها و علائم ایمنی
۱۰-۱۲-۱- مفاهیم رنگ و شکل در علائم ایمنی
۱۰-۱۲-۲- انواع روش‌های اعلام هشدار یا پیغام
۱۰-۱۲-۳- ضوابط کلی علائم هشدار‌دهنده الزامی در کارگاه‌ها
۱۰-۱۲-۴- انواع تابلو‌ها
۱۰ -۱۲-۵- ضوابط کلی علائم و تابلوها

فصل یازدهم: تعمیر و نگهداری ساختمان

۱۱-۱- تعاریف
۱۱-۲- اقدامات کلی
۱۱-۳- تعمیر و نگهداری از معماری و سازه

فصل دوازدهم: مدیریت تشکیلات کارگاهی

۱۲-۱- تعاریف اشخاص در پروژه
۱۲-۲- تعاریف مالی موجود در قراردادها
۱۲-۳- روابط مالی بین كارفرما، پیمانكار و مهندس مشاور
۱۲-۴- آشنایی با فهرست بها
۱۲-۴-۱- معرفی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه (فهرست بهای ابنیه)
۱۲-۵- قراردادهای ساختمانی
۱۲-۵-۱- انواع قرار دادهای پیمانکاری
۱۲-۶- مدیریت پروژه
۱۲-۶-۱- فرآیندهای مدیریت پروژه
۱۲-۶-۲- حوزه‌های مدیریت پروژه
۱۲-۷- برنامه‌ریزی و کنترل زمان پروژه
۱۲-۷-۱- اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و کنترل زمان
۱۲-۷-۲- ابزارهای برنامه‌ریزی و کنترل زمان پروژه

فصل سیزدهم: اصول و مبانی آکوستیک در ساختمان

۱۳-۱- کمیت‌های صوت
۱۳-۲- مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
۱۳-۳- مراحل مختلف طراحی آکوستیکی ساختمان
۱۳-۴- جدا‌کننده‌ها با صدابندی مناسب

فصل چهاردهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان

۱۴-۱- عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها
۱۴-۱-۱- گونه‌بندی کاربری ساختمان‌ها
۱۴-۱-۲- گونه‌بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
۱۴-۱-۳- گونه‌بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
۱۴-۱-۴- گونه‌بندی شهر محل استقرار ساختمان
۱۴-۱-۵- گروه‌بندی ساختمان‌ها از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی
۱۴-۲- عوامل ویژه فرعی
۱۴-۲-۱- گونه‌بندی ساختمان‌ها از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی
۱۴-۲-۲- گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی
۱۴-۳- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان
۱۴-۳-۱- روش (الف) کارکردی
۱۴-۳-۲- روش (ب) تجویزی
۱۴-۴- اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان
۱۴-۵- تأسیسات سرمایش و گرمایش
۱۴-۶- سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی
۱۴-۷- تعیین جرم سطحی موثر جدار

فصل پانزدهم: تعاریف

شابک
شابک 978-600-168-292-6
کتاب
مولف مهدی بیات
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ سوم - 1397
تعداد صفحات 424
قطع رحلی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 106,000 تومان

برچسب ها: آزمون, نظام مهندسی, نوآور, معماری