شرح و درس آزمون نظام مهندسی عمران

جدید شرح و درس آزمون نظام مهندسی عمران نظام مهندسی عمران


(این کتاب برای آزمون نظام مهندسی اسفند 98 بروز می‌باشد)

کتاب شرح و درس نظام مهندسی عمران نظارت

کتاب شرح و درس نظام مهندسی عمران نظارت بر اساس آخرین ویرایش تمام مباحث مقررات ملی ساختمان، به‌ ویژه مطابق منابع اعلامی برای آزمون اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به شیوه «آزمون محور و آسان‌ساز و جزء به جزء»، در ۲۰ فصل به شرح زیر تدوین گردیده‌ است:

فصل اول قوانین نظام مهندسي و کنترل ساختمان
فصل دوم وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان
فصل سوم قراردادهای اجرای ساختمان
فصل چهارم آشنایی با مصالح ساختمانی
فصل پنجم حمل و نقـل و انبـار كـردن مواد، مصالح و فرآورده‌هـاي ساختماني
فصل ششم بارگذاری و دیوارهای حائل
فصل هفتم گودبرداری‌ها و پی‌سازی‌ها
فصل هشتم قالب و قالب‌بندی‌ها
فصل نهم سازه‌های بتنی و بتن آرمه
فصل دهم سازه‌ها و ساختمان‌های فلزی
فصل یازدهم ساختمان‌های بنایی و صنعتی
فصل دوازدهم ایمنی و حفاظت کار
فصل سیزدهم پدافند غیرعامل
فصل چهاردهم مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها
فصل پانزدهم طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
فصل شانزدهم راهنمای جوش و اتصالات جوشی
فصل هفدهم مسائل اجرائی
فصل هجدهم قوانین و مقررات ساخت و ساز
فصل نوزدهم واژگان اجرایی
فصل بیستم تعاریف و مفاهیم

فصل اول: قوانین نظام مهندسي و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان   /   آیین‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان   /   آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان   /   گردش کار نحوه اعمال نظارت عالیه   /   نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

فصل دوم: وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان
اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان   /   شناسنامه ساختمان   /   دفاتر مهندسی طراحی ساختمان   /   طراحان حقوقی ساختماناجرای ساختمان   /   وظایف و مسئولیت‌های مجریان ساختمان   /   دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
مجریان حقوقیمقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی   /   طرح و ساخت ساختمان   /   نظارت ساختمان   /   مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی   /   وظایف عمومی مربوط به ناظران‌ حقوقیی   /   معرفی ناظران به صاحب‌کاران و شهرداری   /   رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری   /   قیمت خدمات مهندسی   /   شناسنامه فنی و ملکی ساختمای   /   صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی   /   کنترل و ویژگی‌های مصالح   /   اقدامات مجری قبل از اجرا   /   ایمنی در کارگاه ساختمانی

فصل سوم: قراردادهای اجرای ساختمان

فصل چهارم: آشنایی با مصالح ساختمانی

فصل پنجم: حمل و نقـل و انبـار كـردن مواد، مصالح و فرآورده‌هـاي ساختماني

فصل ششم: بارگذاری و دیوارهای حائل
بارگذاری و دیوارهای حائل   /   دیوارهای حائل   /   سازه‌های نگهبانفصل هفتم: گودبرداری‌ها و پی‌سازی‌ها   /   گودبرداری‌ها و پی‌سازی‌ها   /   پی و پی‌سازی   /   طراحی شالوده سازه‌های بتنی و بتن آرمه   /   دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمان   /   روش نیلینگ یا میخ‌کوب

فصل هشتم: قالب و قالب‌بندی‌ها

فصل نهم: سازه‌های بتنی و بتن آرمه

فصل دهم: سازه‌ها و ساختمان‌های فلزی
سازه‌ها و ساختمان‌های فلزی   /   طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ـ‌ الزامات عمومی طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی   /   الزامات طراحی ساختمان‌هاي فولادی   /   مقاومت کششی اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن   /   الزامات طراحی لرزه‌ای   /   ساخت، نصب و کنترل ساختمان‌های فولادی

فصل یازدهم: ساختمان‌های بنایی و صنعتی
ساختمان‌های بنایی   /   مشخصات مصالح مصرفی در ساختمان‌های بنایی   /   الزامات عمومی ساختمان‌های با مصالح بنایی   /   ساختمان‌های بنایی مسلح   /   ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف   /   ساختمان‌های بنایی غیرمسلح   /   ساختمان‌هاي صنعتي ـ ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نوردشده   /   سیستم قاب فولادی سبک (LSF   /   ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته   /   سیستم دیوار سازه‌ای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF   /   سیستم پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی (D3   /   سیستم قالب تونل

فصل دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار
تجهیزات حفاظت فرد   /   سازه‌های حفاظت   /   تجهیزات ساختمان   /   وسایل و ابزارات دسترسی   /   عملیات تخریب   /   عملیات خاکی   /   عملیات برپایی و نصب اسکلت ساختمان   /   مقررات ایمنی و حفاظ

فصل سیزدهم: پدافند غیرعامل
کلیات پدافند غیرعامل   /   بارهای ناشی از انفجار   /   مشخصه‌های مکانیکی مصالح و سامانه‌های سازه‌ای در پدافند غیرعامل   /   روش‌های تحلیل و طراحی سازه‌ها در پدافند غیرعامل   /   پدافند غیرعامل در انهدام پیشروندی   /   ملاحظات تأسیسات برقی و مکانیکی در پدافندغیرعامل

فصل چهاردهم: مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها
مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها   /   نظامات اداری مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها   /   مراقبت و نگهداری از معماری و سازه ساختمان‌ها   /   نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها   /   بازرسی و کنترل تأسیسات بهداشتی ساختمان‌ها   /   بازرسی و کنترل تأسیسات برقی ساختمان‌ها   /   بازرسی و کنترل تأسیسات گازرسانی ساختمان‌ها   /   مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها در برابر حریق   /   مراقبت و نگهداری از آسانسورها و پلکان برقی

فصل پانزدهم: طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله

فصل شانزدهم: راهنمای جوش و اتصالات جوشی
راهنمای جوش و اتصالات جوشی   /   مسائل اجرایی کارهای فولاد

فصل هفدهم: مسائل اجرائی
آشنایی با انواع سقف‌ها   /   آشنایی با ماشین‌آلات ساختمانی   /   روش‌هاي محاسبه استهلاك ماشین‌آلات   /   استاتیک و تحلیل سازها   /   قوانین حرکت (نیوتن   /   تعادل اجسام   /   انواع نيروها   /   تیره   /   ستون‌ها   /   گشتاور (لنگر یا ممان)   /   تنش نهایی، تنش مجاز، ضریب ایمنی   /   تير مشبك يا خرپا

فصل هجدهم: قوانین و مقررات ساخت و ساز
موادی از قانون مدنی   /   موادی از قانون مجازات اسلامی   /   موادی از قانون شهرداري‌ها   /   موادی از قانون نوسازي و عمران شهري   /   موادی از قانون اراضی شهری   /   موادی از قانون زمین شهری   /   موادی از قانون ايجاد شهرهاي جدي   /   موادی از قانون احداث تونل مشترک شهـر   /   موادی از قانون تملك آپارتمان‌ها   /   قانون پیش فروش ساختمان   /   موادی از آیين‌نامه اجرایی قانون تملك آپارتمان‌ها   /   آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان   /   موادی از حریم خطوط هوایی انتقال و توزیـع نیـروی بـرق   /   ضوابط و مقررات ارتقاء کيفي سيما و منظر شهری

فصل نوزدهم: واژگان اجرایی

فصل بیستم: تعاریف و مفاهی

 

کتاب
مولف مهندس محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
سال چاپ اول - 1397
تعداد صفحات 600
قطع رحلی

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 189,000 تومان

برچسب ها: نظام مهندسی, نظام, درسنامه, شرح و درس, عمران نظارت و اجرا