شرح و درس مبحث 17 - لوله كشی گاز طبیعی

شرح و درس مبحث 17 - لوله كشی گاز طبیعی نظام مهندسی مكانیك
  • منطبق با آخرین ویرایش مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان
  • ارائه نکات الزامی آزمون‌ نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی (مبحث گاز رسانی)
  • حاوی مباحث و مطالب مرتبط با طراحی، نظارت و اجرا
  • شامل کلیه مباحث آزمون‌های صلاحیت نظارت و بازرسی گاز

 

در کتاب حاضر ضوابط و الزامات قانونی لوله‌کشی گاز فشار ضعیف، با تکیه بر مبحث هفده مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۸۹، به همراه تجارب فنی و مهندسی نویسندگان در این حوزه و بهره‌گیری از استانداردهای موجود تهیه و تدوین شده است. همچنین سعی شده ضمن بیان الزامات و ضوابط قانونی در راستای امور فنی و اجرایی، راهنمایی‌های لازم برای تصمیم‌گیری مناسب عوامل دخیل دراین حوزه، برای شرایط متفاوت ارائه شود.

کتاب حاضر یک نوع راهنمای لوله‌کشی گاز فشار ضعیف است. بخشی از ملاحظات فنی ارائه شده، ماحصل پرسش و پاسخ‌های دکتر رامین‌قاسمی‌اصل با مجریان و مهندسان ناظر در دوره‌های آموزشی و ملاقاتهای حضوری یا مذاکرات تلفنی است که جمع‌بندی آنها در قالب نکات فنی بیان شده است. علاوه‌براین، کتاب حاضر می‌تواند به‌عنوان مرجع درس دو واحدی اختیاری «سیستم انتقال گاز و گازرسانی» رشته مهندسی مکانیک مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب کتاب شرح مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی

فصل اول: آشنایی با گاز طبیعی

۱-۱-کلیات

۱-۲- اهمیت گاز طبیعی

۱-۳- مزایای گاز طبیعی

۱-۴-تاریخچة گاز

۱-۵- انواع گاز

۱-۵-۱-گاز شهری یا گاز زغال سنگ

۱-۵-۲-گاز طبیعی

۱-۵-۳-گاز طبیعی فشرده

۱-۵-۴-گاز طبیعی مایع

۱-۵-۵-گاز مایع

۱-۶-منابع گاز طبیعی

۱-۶-۱- گاز ترش

۱-۶-۲- گاز شیرین

۱-۷-منشأ گاز طبیعی

۱-۸- چرخة گازرسانی

۱-۹- خواص گاز طبیعی

۱-۹-۱- بی‌رنگ و بدون بو

۱-۹-۲- سبک‌تر از هوا

۱-۹-۳- نسبت سوخت به هوا

۱-۹-۴- ارزش حرارتی

۱-۹-۵- ترکیب ایده‌آل

۱-۱۰- حوادث گاز طبیعی

۱-۱۰-۱- نشت گاز

۱-۱۰-۲- گاز‌گرفتگی

 

فصل دوم: تعاریف و مسئولیتها

۲-۱- تعاریف

۲-۱-۱- احتراق

۲-۱-۲- ایستگاه دروازة شهر

۲-۱-۳- ایستگاه شهر

۲-۱-۴- پکیج

۲-۱-۵- تنظیم‌کنندة فشار گاز (رگلاتور)

۲-۱-۶- دستگاه گازسوز

۲-۱-۷- دودکش

۲-۱-۸- شیر اصلی

۲-۱-۹- شیر فرعی

۲-۱-۱۰- شیرمصرف

۲-۱-۱۱- شیر قبل از رگلاتور

۲-۱-۱۲- شیر خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله

۲-۱-۱۳- شیر خودكار قطع جریان گاز اضافی

۲-۱-۱۴- علمک گاز

۲-۱-۱۵- کنتورگاز

۲-۱-۱۶-گاز فشار ضعیف

۲-۱-۱۷- گاز فشار قوی

۲-۱-۱۸- گاز طبیعی

۲-۱-۱۹- گاز مایع

۲-۱-۲۰- لولة اصلی

۲-۱-۲۱- لولة رابط

۲-۱-۲۲- لولة رابط دودکش

۲-۱-۲۳- لوله‌کشی داخلی

۲-۱-۲۴- گازیاب نشت گاز قابل اشتعال (آشکارساز نشت گاز)

۲-۱-۲۵- گازیاب منواكسید‌‌كربن (آشکارساز منوکسید کربن)

۲-۱-۲۶- مشعل گاز

۲-۱-۲۷- متقاضی

۲-۱-۲۸- مجری

۲-۱-۲۹- مشعل اتمسفری

۲-۱-۳۰- مشعل نیرو

۲-۱-۳۱- ملک

۲-۱-۳۲- مهندس ناظر گاز

۲-۱-۳۳- میلی‌متر ستون آب

۲-۱-۳۴- میلی‌متر ستون جیوه

۲-۱-۳۵- نقطۀ مصرف

۲-۱-۳۶- هواکش

۲-۱-۳۷- هوای احتراق

۲-۱-۳۸- هوای اضافی

۲-۱-۳۹- هوای تهویه

۲-۱-۴۰- هوای رقیق‌کننده

۲-۲- مسئولیتها

۲-۲-۱- طراح

۲-۲-۲- مجری

۲-۲-۳- مهندس ناظر

۲-۲-۴- سازندگان وسایل گازسوز

۲-۲-۵- نصب‌کنندگان وسایل گازسوز

۲-۲-۶- استفاده‌کنندگان از وسایل گازسوز

۲-۲-۷- ملاحظات عمومی حوادث

۲-۲-۸- بیمه مسئولیت گاز

 

فصل سوم: گروه‌بندی ساختمانها و ضوابط ویژه

۳-۱- گروه بندی ساختمانها

۳-۱-۱- مسکونی

۳-۱-۲- عمومی

۳-۱-۳- خاص

۳-۱-۴- موارد استثنا

۳-۱-۵- انواع ساختمانهای عمومی

۳-۲- ضوابط ویژه ساختمانهای عمومی و خاص

۳-۲-۱- تمهیدات

۳-۲-۲-تجهیزات

 

فصل چهارم: طراحی لوله‌کشی گاز در کتاب شرح مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی

۴-۱- انتخاب مسیر

۴-۲- نقشه

۴-۳-رسم نقشه

۴-۴- رسم پلان

۴-۵- رسم ایزومتریک

۴-۶- طراحی

۴-۶-۱-لولۀ رابط

۴-۶-۲- کلکتور

۴-۶-۳-کنتور

۴-۶-۴- شیر اصلی

۴-۶-۵- شیر فرعی

۴-۶-۶- شیر فرعی انشعابات رایزری

۴-۶-۷-شیر مصرف

۴-۷- برآورد مصرف گاز

۴-۷-۱- جدول مقادیر ثابت

۴-۷-۲-‌روش محاسباتی

۴-۷-۳- مشخصات فنی

۴-۸- اندازه‌گذاری لوله

۴-۸-۱- اطلاعات مورد نیاز

۴-۸-۲-معیار طراحی

۴-۸-۳- طولانی‌ترین مسیر

۴-۸-۴- اندازه‌گذاری لوله‌ها

۴-۸-۵-چگالی گاز

۴-۸-۶- اطلاعات کنتور

۴-۸-۷- اندازه‌گذاری کلکتور گاز

 

فصل پنجم: مواد و مصالح مصرفی

۵-۱- لوله‌ها

۵-۱-۱- لوله‌های فولادی

۵-۱-۲- لوله‌های مسی

۵-۱-۳- لوله‌های انعطاف‌پذیر

۵-۲- اتصال فولادی

۵-۲-۱- اتصالات فولادی جوشی

۵-۲-۲- اتصالات دنده‌ای

۵-۳- شیرها

۵-۴- الکترودها

۵-۵- مواد عایق‌کاری

۵-۶- آب‌بندی اتصالات

 

فصل ششم: اجرای لوله‌کشی گاز

۶-۱- کلیات

۶-۲- الزامات اجرا

۶-۲-۱- لولة رابط

۶-۲-۲- کلکتور

۶-۲-۳- لولة جانشین کنتور

۶-۲-۴- شیرها

۶-۲-۵- لوله‌ها

۶-۲-۶- نقاط مصرف

۶-۲-۷- محل نقاط انتهایی

۶-۲-۸- پایه‌ها و نقاط اتکا

۶-۳- لوله‌کشی روکار

۶-۴-لوله‌کشی توکار

۶-۵- عایق‌کاری لوله‌ها

۶-۵-۱-عوامل تهدیدکنندة سیستم حفاطتی

۶-۵-۲- حفاظت لوله‌های روکار

۶-۵-۳- حفاظت لوله‌های توکار

۶-۶- جوشکاری

۶-۶-۱- تعریف جوشکاری

۶-۶-۲- اهمیت جوشکاری

۶-۶-۳- مشکلات جوشکاری در اتمسفر

۶-۶-۴- جوش قوس الکتریکی

۶-۶-۵- مقدمات انجام جوشکاری

۶-۶-۶- ملاحظات جوشکاری

۶-۷- عیوب جوش

۶-۷-۱-شیار پای جوش

۶-۷-۲- ناخالصی‌های سرباره

۶-۷-۳- نفوذ ناقص

۶-۷-۴- نفوذ بیش از حد

۶-۷-۵- تخلخل

۶-۷-۶- سوختگی ناشی از قوس الکتریکی

۶-۷-۷- ذوب ناقص

۶-۷-۸-ترک

۶-۸- تفکیک کنتورها

۶-۹- نظارت کارهای اجرا شده

۶-۹-۱- اطمینان از مواد و مصالح مصرفی

۶-۹-۲- اطمینان ازآزمایش تحویل

۶-۹-۳- کنترل دودکش‌ها و مجاری تهویه

 

فصل هفتم: آزمایش و بازرسی لوله‌کشی گاز

۷-۱- آزمایش استحکام

۷-۲- آزمایش نشتی

۷-۳- بررسی نشت گاز

۷-۳-۱- بررسی نشتی با کمک کنتور

۷-۳-۲- بررسی نشتی بدون کنتور

۷-۴- اعتبار تأییدیۀ لوله‌کشی گاز

 

فصل هشتم: الزامات نصب و هوای احتراق وسایل گازسوز

۸-۱- الزامات نصب

۸-۱-۱- ملاحظات نصب

۸-۱-۲- ممنوعیت نصب

۸-۱-۳- قابلیت دسترسی

۸-۲- تأمین هوای احتراق

۸-۲-۱- کلیات

۸-۲-۲- انواع فضا

۸-۲-۳-انواع ساختمان

۸-۲-۴- طبقه‌بندی وسایل گازسوز

۸-۲-۵- منابع غیر مجاز

۸-۲-۶- روشهای تأمین هوای احتراق

۸-۲-۷- دریچه‌های هوا

۸-۲-۸- کانال تأمین هوا

۸-۲-۹- ضوابط نصب دریچه و کانال

 

فصل نهم: دودکش وسایل گازسوز

۹-۱-کلیات

۹-۲- دودکش مستقل

۹-۲-۱-ملاحظات عمومی

۹-۳-دودکش مشترک

۹-۳-۱- در یک طبقه

۹-۳-۲- در طبقات

۹-۴-نکات طراحی و اجرایی دودکش

۹-۵- ملاحظات فنی

 

پیوست الف: مشاعات ساختمان

الف-۱-کلیات

الف-۲- فصل پنجم: نظم عمومی ساختمان

شابک
شابک 978-600-168-349-7
کتاب
مولف دکتر رامین قاسمی اصل
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1395
تعداد صفحات 136
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 22,000 تومان

برچسب ها: آزمون, نظام مهندسی تاسیسات مكانیكی, نظام مهندسی, نوآور, تاسیسات مكانیكی