ماشین آلات ساختمانی

ماشین آلات ساختمانی نظام مهندسی عمران
  • (این کتاب برای آزمون نظام مهندسی مهر 98 بروز می‌باشد)

  • بخش اول: ماشین آلات حفاری فصل اول / باكتهای حفار ۸  ::  فصل دوم / پمپ تزریق.. ۱۱  ::  فصل سوم / چکش‌های هیدرولیكی.. ۱۵  ::  فصل چهارم / شاول.. ۲۱  ::  فصل پنجم / اوگر. ۲۶  ::  فصل ششم / پرفراتور و پرفراتریس…. ۳۱  ::  فصل هفتم / جامبو دریل.. ۴۰  ::  فصل هشتم / بور پاک… ۴۳  ::  
  • بخش دوم: ماشین‌آلات خاكی فصل اول / کامیون.. ۴۷  ::  فصل دوم / بیل مکانیکی.. ۵۲  ::  فصل سوم / باب کت حفاری… ۵۵  ::  فصل چهارم / بولدوزر ۵۷  ::  فصل پنجم / لودر ۶۱  ::  فصل ششم / بکهو لودر ۶۵  ::  فصل هفتم / اسکریپرها ۶۹  ::  فصل هشتم / غلتک‌ها ۷۳  ::  فصل نهم / کلامشل.. ۷۹  ::  فصل دهم / گریدر ۸۲  ::  فصل یازدهم / دامپر. ۸۵  ::  فصل دوازدهم / ترنچر. ۸۸  ::  فصل سیزدهم / دراگلاین.. ۹۰  ::  فصل چهاردهم / ریپر. ۹۳  ::  
  • بخش سوم / ماشین‌آلات بتن‌سازی و بتن‌ریزی فصل اول / بتونیر. ۹۷  ::  فصل دوم / پمپ بتن پاش…. ۱۰۰  ::  فصل سوم / پمپ بتن.. ۱۰۵  ::  فصل چهارم / ویبراتور و ماشین‌های ویبراتور ۱۰۹  ::  فصل پنجم / بونکر سیمان.. ۱۱۳  ::  فصل ششم / تراک میکسر. ۱۱۶  ::  فصل هفتم / سیلوی سیمان.. ۱۲۰  ::  فصل هشتم / بچینگ…. ۱۲۴  ::  فصل نهم / سیستمهای حمل و تغذیه مصالح بتن.. ۱۲۹  ::  فصل دهم / دیگ آب گرم. ۱۳۳  ::  فصل یازدهم / ماشین‌آلات برش و خم آرماتور ۱۳۵  ::  
  • بخش چهارم: ماشین‌آلات عمومی فصل اول / بالابر. ۱۴۲  ::  فصل دوم / تریلی.. ۱۴۸  ::  فصل سوم / تراکتور ۱۵۲  ::  فصل چهارم / لیفت تراک… ۱۵۷  ::  فصل پنجم / ماشین جوش لوله پلی اتیلن.. ۱۶۱  ::  فصل ششم / جرثقیل.. ۱۶۵  ::  
  • بخش پنجم / تعاریف، ملاحظات، محاسبات و روش‌های اجرایی نیروی كشش ماشین‌آلات… ۱۷۶  ::    ::  هزینه‌های تهیه، استفاده و نگهداری ماشین‌آلات . 177  ::    ::    ::  محاسبه مخارج ساعتی استفاده از ماشین‌آلات خریده شده. ۱۷۸  ::    ::  معایب خرید ماشین‌آلات….. ۱۷۸  ::    ::  مزیتهای خرید ماشین‌آلات….. ۱۷۸  ::    ::  استهلاک…… ۱۷۹  ::    ::  روش‌های محاسبه استهلاك…… ۱۷۹  ::    ::  محاسبه استهلاك بر حسب واحد كاركرد. ۱۸۰  ::    ::  تجهیزات کاملا مستهلک شده. ۱۸۱  ::    ::  لاستیک‌ها ۱۸۱  ::    ::  استفاده کوتاه مدت… ۱۸۱  ::    ::  هزینه تعمیرات به عنوان سرمایه‌گذاری… ۱۸۱  ::    ::  افزایش قیمت‌ها ۱۸۱  ::    ::  هزینه سرمایه.. ۱۸۱  ::    ::  سرمایه‌گذاری كل.. ۱۸۲  ::    ::  سرمایه‌گذاری اولیه. ۱۸۲  ::    ::  سرمایه متوسط سالیانه. ۱۸۲  ::    ::  سود اقساطی…. ۱۸۲  ::    ::  هزینه شماره گذاری….. ۱۸۳  ::    ::  بیمه.. ۱۸۳  ::    ::  هزینه‌های انبار و نگهداری….. ۱۸۳  ::    ::  ساعات كاركرد ماشین‌آلات….. ۱۸۴  ::    ::  خلاصه ساعت كاری….. ۱۸۴  ::    ::  ساعات موثر. ۱۸۵  ::    ::  روز و هفته كاری….. ۱۸۵  ::    ::  سال كاری….. ۱۸۵  ::    ::  زمان كار ۱۸۵  ::    ::  اجاره ماشین‌آلات….. ۱۸۵  ::    ::  مخارج بهره برداری از تجهیزات و ماشین‌آلات….. ۱۸۶  ::    ::  عمر اقتصادی ماشین‌آلات….. ۱۸۶  ::    ::  هزینه‌های نگهداری و تعمیر. ۱۸۶  ::    ::  هزینه استهلاك و تعویض……… ۱۸۶  ::    ::  هزینه مطرودی (از كارافتادگی و اسقاطی(. ۱۸۷  ::    ::  هزینه زمان بیكاری….. ۱۸۷  ::    ::  هزینه‌های سرمایه گذاری….. ۱۸۷  ::    ::  مصرف سوخت….. ۱۸۷  ::    ::  مصرف روغن موتور ۱۸۸  ::    ::  لاستیك……. ۱۸۸  ::    ::  قطعات یدكی…. ۱۸۹  ::    ::  نگهداری و تعمیرات….. ۱۸۹  ::    ::  روش‌های محاسبه مخارج ساعتی تملک و بهره‌برداری از ماشین‌آلات….. ۱۸۹  ::    ::  روش انجمن پیمانكاران آمریكا ۱۸۹  ::    ::  هزینه استهلاك…… ۱۹۰  ::    ::  هزینه‌های غیر مستقیم ناشی از مالكیت تجهیزات….. ۱۹۰  ::    ::  هزینه‌های تعمیر و نگهداری….. ۱۹۰  ::    ::  هزینه‌های حركت دادن و مستقر كردن تجهیزات….. ۱۹۱  ::    ::  هزینه سوخت و روغن…. ۱۹۱  ::    ::  سایر هزینه‌های بهره برداری از تجهیزات….. ۱۹۱  ::    ::  هزینه‌های مالكیت….. ۱۹۱  ::    ::  هزینه نیروی كار ۱۹۲  ::    ::  قطعات یدكی…. ۱۹۲  ::    ::  تداركات….. ۱۹۲  ::    ::  لاستیك……. ۱۹۲  ::    ::  هزینه سوخت….. ۱۹۲  ::    ::  هزینه روغن…. ۱۹۲  ::    ::  هزینه‌های مركب….. ۱۹۲  ::    ::  استهلاك ساعتی سرمایه برای دارندگان ماشین‌آلات….. ۱۹۳  ::    ::  بهره ساعتی سرمایه برای دارندگان ماشین‌آلات….. ۱۹۳  ::    ::  میزان سود سرمایه.. ۱۹۴  ::    ::  استهلاك ساعتی سرمایه برای برآورد مقدماتی…. ۱۹۴  ::    ::  سود ساعتی سرمایه برای برآورد مقدماتی…. ۱۹۵  ::    ::  نگهداری، تعمیرات، تهیه قطعات یدكی و قطعات مصرفی…. ۱۹۵  ::    ::  تملك در مقایسه با اجاره. ۱۹۶  ::    ::  هزینه ساعتی مالكیت ماشین‌آلات….. ۱۹۶  ::    ::  مخارج ساعتی اجاره ماشین‌آلات….. ۱۹۶  ::    ::  معیارهای موثر در تامین ماشین‌آلات….. ۱۹۷  ::    ::  روش‌های اجرایی…. ۱۹۷  ::    ::  محاسبه اتلاف زمان در انجام عملیات….. ۱۹۹  ::    ::  طولانی شدن مدت عملیات اجرایی به دلیل تاخیرهای طولانی( بیش از ۱۵ دقیقه) ۱۹۹  ::    ::  طولانی شدن مدت عملیات اجرایی به دلیل تاخیرهای كوتاه(كمتر از ۱۵ دقیقه.. ۱۹۹  ::    ::  تعریف عملیات خاكی…. ۱۹۹  ::    ::  پاكسازی محوطه.. ۱۹۹  ::    ::  سست كردن زمین…. ۲۰۰  ::    ::  خاكبرداری….. ۲۰۰  ::    ::  انتقال مواد حفاری….. ۲۰۰  ::    ::  بسترسازی….. ۲۰۱  ::    ::  تراكم… ۲۰۱  ::    ::  اندازه‌گیری حجم عملیات….. ۲۰۱  ::    ::  برآورد عملیات خاكی…. ۲۰۲  ::    ::  تعیین حجم با استفاده از منحنی‌های تراز ۲۰۲  ::    ::  تعیین حجم با استفاده از ارتفاع نقاط…. ۲۰۳  ::    ::  تعیین حجم عملیات خاكی با استفاده از مقاطع عرضی…. ۲۰۵  ::    ::  استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای در تعیین حجم خاك…… ۲۰۶  ::    ::  تعیین حجم توده خاك…… ۲۰۶  ::    ::  مشخصات انواع خاك…… ۲۰۶  ::    ::  خواص خاك…… ۲۰۷  ::    ::  ضریب تورم خاك…… ۲۰۷  ::    ::  ضریب انقباض…….. ۲۰۷  ::    ::  كلید واژه. ۲۰۸  ::    ::  منابع.. ۲۱۲  ::    ::  منابع فارسی…. ۲۱۲  ::    ::  منابع انگلیسی…. ۲۱۳  ::  
کتاب
مولف محمدحسین علیزاده
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ چاپ هجدهم - 1397
تعداد صفحات 184
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 200 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • 26,000 تومان

برچسب ها: ماشین, آلات, ساختمانی, نظام, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور