مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان

مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان نظام مهندسی عمران

فصل اول / تعاریف  مفاهیم
آب آشامیدنی  ::آب خنک کننده  ::آب غیر آشامیدنی  ::آب کم مصرفی  ::آب گرمکن  ::آب گرم کن  ::اتصال به تیر آهن  ::اتصال زمین عملیاتی (اتصال زمین برای هدف های عملیاتی)  ::احتراق گاز  ::اضافه جریان  ::آلودگی ظاهری  ::آلودگی غیر بهداشتی  ::آویز  ::بار وارده  ::بدنه هادی  ::برق گرفتگی  ::برگشت جریان  ::بست  ::پایه   ::پلنوم  ::پمپ حوضچه  فاضلاب یا آب باران  ::تاسیسات الکتریکی  ::تجهیزات الکتریکی  ::تجهیزات دستی  ::تکیه گاه لغزنده  ::تکیه گاه  ::تنظیم کننده فشار گاز(گولاتور)  ::تهویه طبیعی  ::تهویه مطبوع  ::تهویه مکانیکی  ::جریان اضافه بار (یک مدار)  ::جریان برق گرفتگی  ::جریان ثقلی  ::جریان مجاز(جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یک هادی)  ::جریه الکتریکی  ::حلقه انبساط  ::حوضچه  ::خلاء شکن  ::دریافت کننده آب محوطه  ::دریافت کننده فاضلاب  ::دریچه بازدید  ::دستگاه تهویه مطبوع اتاقی  ::دستگاه گازسوزدستگاه یکپارچه(پکیج)  ::دفع فاضلاب به طور خصوصی  ::دمپر آتش  ::دمپر دود  ::دمپر  ::دو خم  ::دودکش پیش ساخته  ::دودکش  ::دودکش یک جداره  ::روز – درجه سرمایی  ::روز- درجه گرمایی  ::ساختمان های عمومی  ::سطح تراز بحرانی  ::سطح موثر دهانی  ::سطح هود  ::سیستم تهویه  ::سیستم توزیع هوا  ::سیفون ساختمان  ::سیفون  ::شاخه افقی  ::شاخه افقی هواکش  ::شبکه لوله کشی بارا  ::شبکه هواکش  ::شرکت گاز ناحیه  ::شمعک  ::شومینه با مصالح بنایی  ::شومینه پیش ساخته  ::شیر اصلی  ::شیر اطمینان دما  ::شیر برداشت آب  ::شیر شناور  ::شیر شناور ضد سیفون  ::شیر فرعی  ::شیر قبل از رگولاتور  ::شیر مصرف  ::ضد سیفون  ::ضد ضربه قوچ  ::طوقه تنوره  ::علم تخلیه فاضلاب  ::فاصله مجاز  ::فاصله هوایی در لوله  کشی توزیع آب  ::فاصله هوایی در لوله کشی فاضلاب  ::فاصله هوایی  ::فاضلاب بهداشتی  ::فاضلاب خاکستری  ::فشار جریان  ::فشار معکوس در لوله کشی توزیع آب  ::فشار معکوس در لوله کشی فاضلاب  ::فضای با حجم کافی  ::فضای با حجم ناکافی  ::فضای با خطر  ::فلاش تانک  ::فلاش والو  ::فیتینگ  ::فیوز  ::فیوز حرارتی  ::قابل دسترسی  ::کانال  ::کانوپی  ::الکترود زمین  ::الکترودهای زمین مستقل=  ::کفشوی آب باران  ::کلید خودکار(کلید اتوماتیک)  ::کلید فیوز جدا کننده و قطع بار  ::کلید فیوز جدا کننده  ::کلید فیوز قطع بار  ::کلید قطع بار  ::کنتور گاز  ::کولر آبی  ::گاز طبیعی  ::گیره لوله قائم  ::لایی  ::لبه سرریز  ::لوازم بهداشتی خصوصی  ::لوازم بهداشتی عمومی  ::لوازم بهداشتی  ::لوله اصلی افقی  ::لوله افقی  ::لوله خروجی از ساختمان  ::لوله خروجی فاضلاب  ::لوله فاضلاب بهداشتی  ::لوله  قائم فاضلاب  ::لوله قائم  ::لوله یا فیتینگ بدون سرب  ::مانع برگشت جریان  ::محصولات احتراق  ::محفظه احتراق  ::مدار(مدار الکتریکی در تاسیسات)  ::مشعل گاز  ::مکش سیفونی در لوله کشی توزیع آب  ::منطقه آتش  ::مهار   ::موتورخانه تبرید  ::میلیمتر ستون آب  ::نقطه مصرف  ::هادی حفاظتی  ::هادی خنثی  ::هادی لوله  ::هوابند سیفون  ::هواکش تر  ::هواکش جداگانه  ::هواکش حلقوی  ::هواکش حوضچه فاضلاب  ::هواکش قائم  ::هواکش کمکی اصلی  ::هواکش کمکی  ::هواکش لوله قائم فاضلاب  ::هواکش  ::هواکش مداری  ::هواکش مشترک  ::هواگیری  ::هوای احتراق  ::هوای استاندارد  ::هوای اضافی  ::هوای تهویه  ::هوای رقیق کننده  ::هوای مطبوع  ::هود  ::واحدDFU  ::واحد SFU
فصل دوم /الزامات و مقررات عمومی
اصول اساسی تاسیسات برقی ساختمان ها  ::انواع حفاظت برای حصول ایمنی  ::سطح مقطع هادی ها  ::انواع سیم کشی  ::تجهیزات حفاظتی  ::فرمان اضطراری  ::وسائل جدا کننده  ::پیش گیری از تاثیر متقابل بین تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی  ::قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی  ::انتخاب تجهیزات الکتریکی  ::نصب و برپایی تجهیزات الکتریکی  ::آزمون های اولیه تجهیزات  الکتریکی  ::الزامات تاسیسات مکانیکی ساختمان ها  ::مقررات کلی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها  ::الزامات قانونی تاسیسات بهداشتی ساختمان ها  ::مقررات کلی تاسیسات بهداشتی ساختمان ها  ::الزامات قانونی تاسیسات بهداشتی ساختمان ها  ::مقررات کلی تاسیسات بهداشتی ساختمان ها  ::الزامات لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها  ::گروه بندی ساختمان ها برای لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها  ::ساختمان های مسکونی  ::ساختمان های عمومی  ::ساختمان های خاص  ::انواع ساختمان های عمومی  ::مقررات ویژه گازرسانی به ساختمان های عمومی و خاص
فصل سوم / مسائل مکانیکی در ساختمان

بخش اول: تعویض هوا در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
دهانه های ورود و تخلیه هوا  ::تعویض هوای طبیعی  ::تعویض هوای مکانیکی  ::تعویض هوای فضاهای خالی از انسان

بخش دوم : تخلیه هوا در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
الزامات تخلیه مکانیکی هوا  ::تخلیه ماشین رخت خشک کن  ::موتور و هواکش  ::هواکش  ::تخلیه هوای آشپزخانه خانگی  ::تخلیه هوای آشپزخانه تجاری  ::هود  ::تخلیه هوای هودها  ::فیلتر روغن  ::مقدار هوای جانشین  ::مکنده های برقی و دهانه تخلیه هوا

بخش سوم: کانال کشی در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
کانال کشی  ::پلنوم  ::طراحی و ساخت کانال  ::آویزها و تکیه گاه ها  ::نصب در زیرزمین  ::دریچه بازدید  ::حفاظت کانال هوا  ::عایقکاری کانال هوا  ::عایق کانال در داخل ساختمان  ::کانال تخلیه هوا  ::دمپر آتش  ::دریچه دسترسی به دمپر آتش

بخش چهارم: دیگ و آب گرمکن در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
دیگ و آب گرمکن  ::استفاده از آب گرمکن برای گرم کدن ساختمان  ::مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی  ::دیگ آب گرم و بخار  ::فاصله اطراف دستگاه  ::شیرها  ::لوازم اندازه گیری روی دیگ ها  ::شیر اطمینان  ::لوازم کنترل و ایمنی

بخش پنجم" دستگاه های گرم کممده و خنک کننده ویژه
محدودیت کاربری و نص  ::شومینه گازی  ::بخاری نفتی  ::بخاری گازی با دودکش  ::بخاری گازی بدون دودکش  ::بخاری برقی  ::کوره هوای گرم مستقیم  ::کوره هوای گرم کانالی  ::آب گرمکن با مخزن ذخیره  ::آب گرمکن گازی فوری بدون مخزن ذخیره  ::گرم کن برقی سونا  ::کولر گازی  ::کولرهای آبی

بخش ششم: تامین هوای احتراق در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
منابع غیر مجاز  ::اختلال در تامین هوای احتراق  ::تامین هوای احتراق از کانال زیر کف  ::تامین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی  ::تامین هوای احتراق از داخل ساختمان  ::تامین هوای احتراق از خارج ساختمان  ::دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان  ::تامین هم زمان هوا از داخل و خارج ساختمان  ::تامین مکانیکی هوای احتراق  ::مقدار هوای احتراق  ::دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق  ::دمپر

بخش هفتم: لوله کشی در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
طراحی لوله کشی  ::انتخاب لوله  ::انتخاب وصاله (فیتینگ)  ::انتخاب فلنج  ::انتخاب شیر  ::اتصالات  ::اجرای لوله کشی  ::تکیه گاه (بست)  ::نصب شیر  ::آزمایش  ::عایقکاری

بخش هشتم: دودکش در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
الزامات عمومی  ::دودکش با مک طبیعی  ::دودکش با مکش یا رانش مکانیکی  ::دودکش مشترک رای چند دستگاه  ::دودکش قائم فلزی  ::دودکش قائم با مصالح بنایی  ::لوله رابط دودکش
فصل چهارم/مسائل برقی در ساختمان

بخش اول: دیماند در تاسیسات برقی ساختمان ها
بخش دوم: محل تحویل نیروی برق در تاسیسات برقی ساختمان ها

انشعاب فشار متوسط(اختصاصی)  ::اتاق ترانسفورماتور  ::انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور  ::ابعاد اتاق ترانسفورماتور  ::اجزای اتاق ترانسفورماتور   ::اجزای اتاق فشار متوسط و ضعیف  ::الکتود یا الکترودهای زمین پست  ::نیوری برق اضطراری

بخش سوم: تابلوهای توزیع و تقسیم نیرو در تاسیسات برقی تابلوهای توزیع و تقسیم نیرووسائل و تجهیزات

کتاب
مولف محمد عظیمی آقداش
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ جدیدترین سال چاپ
تعداد صفحات 286
قطع وزیری

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

ارسال با پيك در تهران

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 150 هزار تومان در تهران

ارسال با پست پيشتاز در شهرستان

ارسال رايگان خريد هاي بالاي 300 هزار تومان در شهرستان

  • تعداد بازدید: 1007
  • تولیدکننده: انتشارات نوآور
  • مدل کالا: آزمون نظام
  • موجودی: در حال تغییر
1کالا فروخته شده
  • 20,000 تومان

برچسب ها: مسائل, مكانیكی, برقی, ساختمان, نظام, مهندسی, عمران, انتشارات, نوآور