مهندسی زلزله پیشرفته
مهندسی زلزله پیشرفته
ناشر : بنای دانش
مولف : محمدرضا تابش پور
کد کالا :
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 160,000
درباره محصول
مطالبي كه در كتاب مهندسي زلزله پيشرفته خواهيد آموخت:

فصل اول: طیف های پاسخ و طراحی

2.1 مقدمه :: 2.1تاریخچه پاسخ :: 3.1 طیف پاسخ :: 1.3.1 خصوصیات طیف پاسخ :: 2.3.1 مقایسه طیف پاسخ سرعت نسبی و شبه سرعت :: 3.3.1 مقایسه طیف پاسخ شتاب کل و شبه شتاب :: 4.1 طیف طراحی :: 5.1 مقایسه طیف پاسخ و طیف طراحی

فصل دوم : ضریب رفتار سازه ها

1.2مقدمه :: 2.2 منحنی ظرفیت سازه :: 3.2 نسبت شکل پذیری :: 4.2 ضریب کاهش نیرو (ضریب رفتار، R) :: 1.4.2 ضریب کاهش به علت شکل پذیری :: 2.4.2 ضریب کاهش به علت مقاومت افزون :: 3.4.2 ضریب کاهش به علت نامعینی :: 4.4.2 ضریب کاهش به علت میرایی :: 5.2نگرش های طراحی :: 1.5.2 طراحی به روش حالت حدی و یا ضرایب بار و مقاومت نهایی :: 6.2 ضریب تبدیل جابه جایی خطی (طرح) به غیرخطی (واقعی) :: 1.6.2طراحی به روش حالت حدی و یا ضرایب بار و مقاومت نهایی :: 7.2 روش های آیین نامه ای در تخمین :: 1.7.2 UBC-97 ::2.7.2استاندارد 2800 (ویرایش سوم) :: 3.7.2 استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) :: مسائل و پرسش های تکمیلی :: تمرین ها

فصل سوم : ارتعاش لایه خاک

1.3مقدمه ::  2.3ارتعاش محیط پیوسته یک درجه آزادی :: 1.2.3 ارتعاش برشی تیر :: 1.1.2.3 ارتعاش آزاد :: 2.1.2.3  ارتعاش اجباری :: 2.2.3 ارتعاش خمشی تیرها :: 3.2.3 انتشار موج در جسم یک بعدی

فصل چهارم :  ارتعاشات تصادفی

1.4تعریف ارتعاشات تصادفی :: 2.4 توزیع گاوسی :: 3.4 محاسبه میانگین :: 4.4 تابع توزیع احتمال :: 5.4 توزیع گاوسی (نرمال) مرتبه دوم :: 6.4 میانگین «چند رکورد» (Ensemble average) ::1.6.4 فرآیند تصادفی مانا :: 2.6.4 فرآیند تصادفی ارگودیک :: 7.4 هم بستگی :: 8.4 خود همبستگی :: 9.4 سری و انتگرال فوریه :: 10.4 چگالی طیفی :: 1.10.4 فرآیندهای باند باریک و باند پهن :: 2.10.4 چگالی طیفی برای مشتق های یک فرآیند :: 11.4 روش پاسخ فرکانسی :: 12.4 روش پاسخ ضربه (impulse) :: 13.4 رابطه بین توابع پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه ::    14.4محاسبه پاسخ به یک تحریک اختیاری :: 15.4 سطح میانگین :: 16.4 خودهمبستگی :: 17.4 تعیین چگالی طیفی پاسخ :: 18.4 پاسخ میانگین مربعات

فصل پنجم : پارامترهای حرکت زمین

1.5 پارامترهای حرکت زمین ::  1.1.5 پارامترهای دامنه ::  1.1.1.5 شتاب بیشینه ::  2.1.1.5 سرعت بیشینه  ::  3.1.1.5 جابه جایی بیشینه ::  2.1.5 پارامترهای محتوای فرکانس ::  1.2.1.5 طیف حرکت زمین ::  1.1.2.1.5 طیف فوریه ::  2.1.2.1.5طیف توان :: 3.1.2.1.5 طیف پاسخ :: 1.3.1.2.1.5 طیف پاسخ جابه جایی :: 2.3.1.2.1.5 طیف پاسخ شبه سرعت :: 3.3.1.2.1.5 طیف پاسخ شبه شتاب :: 4.3.1.2.1.5 طیف ترکیبی Sa ، Sv ، Sd :: 2,2.1.5پارامترهای طیفی :: 1.2.2.1.5 پریود غالب :: 2.2.2.1.5 پهنا :: 3.2.2.1.5 فرکانس مرکزی :: 4.2.2.1.5 ضریب شکل :: 5.2.2.1.5 پارامترهای کانای-تاجیمی(kanai-Tajimi) :: 6.2.2.1.5 نسبت  PGV/PGA :: 2.5 مدت :: 3.5 سایرپارامترهای حرکت زمین :: 1.3.5 شتاب rms :: 2.3.5 شدت Aria :: 3.3.5 شدت مشخصه :: 4.3.5 سرعت مطلق تجمعی :: 5.3.5 شدت طیف پاسخ :: 6.3.5 شتاب بیشینه ی موثر و سرعت بیشینه ی موثر

فصل ششم : تحلیل و طرح لرزه ای سکوهای فراساحلی

1.6 مقدمه :: 2.6 فلسفه طراحی برای بارهای لرزه ای :: 3.6 تئوری :: 1.3.6 روش طیف پاسخ :: 4.6 محاسبه پاسخ سازه :: 1.4.6 مدل سازه :: 2.4.6 روشهای تحلیل :: 5.6 روش تحلیل گام به گام :: 1.5.6 روش برهم نهی مودها :: 6.6 روش طیف پاسخ 

فصل هفتم : طراحی لرزه ای مخازن

1.7 مقدمه :: 2.7 تحلیل پایداری و مقاومت :: 3.7 مخازن مهارشده :: 1.3.7 تحریک افقی زلزله :: 2.3.7 مولفه قائم زلزله :: 3.3.7 تحلیل پایداری و مقاومت :: 4.7 مخازن مهار نشده :: 5.7 استانداردهای طراحی و توصیه نامه های موجود :: 1.5.7 آیین نامه های آمریکایی :: 2.5.7 توصیه نامه های اتریشی :: 3.5.7 آیین نامه کانادا :: 4.5.7 آیین نامه ژاپن :: 5.5.7 آیین نامه نیوزلند

فصل هشتم : معرفی میراگر و کاربرد آن در بهسازی لرزه ای

1.8 مقدمه :: 2.8 انواع میراگر :: 1.2.8 میراگر اصطکاکی :: 1.1.2.8 میراگر اصطکاکی پال :: 2.1.2.8 نیروی لغزش بادبند اصطکاکی :: 3.1.2.8 میراگر اصطکاکی چرخشی :: 2.2.8 میراگر سیال لزج :: 3.2.8 میراگرهای فلزی :: 3.8 مقایسه حلقه های چرخه ای انواع میراگر :: 4.8 مقایسه میراگر اصطکاکی با میراگر سیال لزج :: 5.8 معیار طراحی :: 6.8 تحلیل دینامیکی غیرخطی :: 7.8 موارد کاربردی :: 1.7.8 بهسازی کارخانه هواپیمای بوئینگ (آمریکا) :: 2.7.8 Moscone West Convention (سانفرانسیسکو، آمریکا) :: 3.7.8 بهسازی مرکز توسعه شرکت بوئینگ و برخی از ساختمان های وابسته :: 5.7.8 بهسازی مخزن 3 میلیون گالنی (کالیفرنیا) :: 6.7.8 ساختمان کتابخانه دانشگاه Concordia (کانادا) :: 7.7.8بهسازی لرزه ای ساختمان مرکزی دادگستری (کانادا) :: 8.7.8 ساختمان مرکزی آژانس فضایی (کانادا) :: 9.7.8 بهسازی لرزه ای ساختمان C.de Montreal (کانادا) :: 10.7.8بهسازی ساختمان مرکزی پلیس ایالتی کبک :: 11.7.8 بهسازی ساختمان One McGill Street  :: 12.7.8هتل Atami Korakuen (استان شیزوکا) :: 13.7.8 ساختمان اداره دولتی شن یانگ (چین) :: 14.7.8مرکز پزشکی سانبرناردینو :: 15.7.8 هتل بیجینگ (چین) :: 16.7.8برج مرکز تجارت جهانی تبریز

پیوست ها

پیوست الف : مفهوم طیف دامنه ی فوریه :: پیوست ب : کاربرد طیف در تحلیل ارتعاشی سازه ها :: پیوست ج : فیزیک تا ریاضی، ابتدا تا ابتدا :: منابع

مشخصات فنی
سازه و ژئوتکنیک
نام مولف محمدرضا تابش پور
ناشر انتشارات فدک ایساتیس
موضوع زلزله - ساختمان ها - پیش بینی های ایمنی - مهندسی
تعدادصفحات 257
سال چاپ 1394
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )