سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : فروشگاه خانه عمران تاریخ : 1395/12/4
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1487737259
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 تشریح سوالات تاسیسات مکانیکی - جلد سوم 250,000 250,000
جمع کل (ریال):   250,000