سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : فروشگاه خانه عمران تاریخ : 1396/1/9
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1490750645
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 تشریح سوالات تاسیسات مکانیکی - جلد سوم 250,000 250,000
جمع کل (ریال):   250,000