سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : فروشگاه خانه عمران تاریخ : 1396/1/9
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1490750748
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 بررسی تاخیر و روش های آنالیز آن در پروژه های عمرانی 70,000 70,000
جمع کل (ریال):   70,000