کتاب خاکستری بتن-نظارت بر اجرای سازه های بتنی
کتاب خاکستری بتن-نظارت بر اجرای سازه های بتنی
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: شهروز وکیلی
مخاطب:مهندسان ناظر پروژه های ساختمانی،مهندسان و تکنسین های عمران،افراد در گیر در پروژه های عمرانی، دست اندرکاران ساخت و اجرای بتن
کد کالا : 7008
وضعیت : موجود
قیمت به ریال : 180,000
درباره محصول
گام اول:
مواد ایمنی در کار 1-1- رعابت مراحل ذیل قبل از شروع عمیلات ساختمانی/1-2- مسوولیت ایمنی/1-3-وسایل حفاطت فردی/1-4- ایمنی در کارهای بتنی/1-5- ایمنی کارگران در مواجهه با ترافیک وسایل نقلیه/1-6- تجمع آب/1-7- انواع تابلو و علائم تصویری و کاربرد هر یک/1-8- خاک و سنگ های شل و سست/1-9- جوشکاری و خطرات بهداشتی آن/1-9-1- خطرات بهداشتی و جوشکاری/1-9-2- خطرات ایمنی جوشکاری

گام دوم:
اصول تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان 2-1- تخریب ساختمان/2-1-1- علل عمده حوادث در عملیات های تخریب/2-1-2- مخاطرات فیزیکی عملیات های تخریب/2-1-3- مخاطرات شیمیایی عملیات های تخریب/2-1-4- روش های تخریب/2-1-5- عملیات اولیه تخریب/2-2- عملیات های مقدماتی و آماده سازی/2-3- اصول کلی تخریب/2-4- تخریب و برچیدن دیوارها/2-5- سقوط/2-5-1- علل سقوط می تواند به دلیل شرایط زیر باشد/2-6- عملیات مقدماتی گود برداری حفاری/2-7- اصول کلی گودبرداری و حفاری/2-8- پیش برنامه ریزی در برابر ریزش/2-9- عوامل موثر در ریزش/2-10- خاک های مازاد موقت/2-11- سیستمهای محافظتی خاک در برابر ریزش/2-12- شمع بندی (SHORING)/2-13- انواع سیستمهای شمع گذاری/2-14- ایمنی ساختمانهای مجاور گودبرداری/2-15- ایمنی لبه گدیها و شیارها/2-16- حفر طبقات زیرزمینی و پی کنی ساختمان ها/2-17- ایمنی عملیات گود برداری/2-17-1- آثار حوادث در گود برداری ها و حفاریها/2-17-2- عوامل خارجی تاثیرگذار بر ریزش دیوارهای گود/2-18- مقاوم سازی جداره گود به روش میخ کوبی(NAILING)

گام سوم:
ماشین آلات کارهای بتنی و تدارکات 3-1- کلیات/3-1-1- نکات مهم اجرایی/3-2- ماشین آلات بتن سازی/3-2-1- انواع مخلوط کن های بتن/3-3- نکات مهم/3-4- بتن ساز مرکزی (BATCHING)/3-5- ماشین آلات حمل بتن (TRANSPORIING CONCRETE MACHINES)/3-5-1- نکات اجرایی

گام چهارم:
سنگدانه ها (مشخصات، انتخاب و تدارکات) Aggregates4-1- کلیات/4-2- نامگذاری دانه ها/4-3- نمونه گیری/4-4- آزمایش ها/4-5- استخراج و حمل سنگدانه ها/4-6- نکات اجرایی/4-7- انبارکردن سنگدانه ها

گام پنجم:
سیمان (مشخصات، کاربرد، تدارکات) (Cement)5-1- کلیات/5-2- مشخصات عمومی سیمان های پرتلند و مواد کاربردی/5-3- کاربرد انواع سیمانهای پرتلند/5-4- نمونه گیری/5-5- آزمایش های سیمان/5-6- تدارکات سیمان/5-7- انبارکردن و نگهداری سیمان/5-8- پیامدهای مصرف سیمان کهنه و فاسد/5-9- موارد ایمنی

گام ششم:
آب مصرفی در بتن Concrete Mixing Water 6-1- کلیات/6-2- اثرات مواد زیان آور بر خواص بتن/6-3- تدارکات

گام هفتم:
میلگردها(مشخصات، انتخاب و تدارکات) (Bars) 7-1- کلیات/7-2- انواع میلگردها/7-3- مشخصات میلگردها/7-3-1- مشخصات میلگردها/7-3-2- انواع آج/7-4- طبقه بندی میلگردها از نطر روش ساخت/7-5- نقش و اهمیت میلگرد در عضو بتنی/7-6- نمونه برداری/7-7- آزمایش هایی که باید روی میلگرد انجام شود/7-7-1- آزمایش قبل از تحویب در کارخانه/7-7-2- آزمایش کنترل بعد از تحویل/7-7-3- آزمایش کشش/7-7-4- آزمایش تاشدگی/7-7-5- آزمایش جوش پذیری/7-7-6- آزمایش خمش/7-8- نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها/7-9- ضوابط حمل ونقل، انبارکردن و نگهداری میلگردها

گام هشتم:
قلب بندی Formwork 8-1- کلیات/8-2- شرایط قالب بندی/8-3- نکات اجرایی قالب بندی /8-4- انوع قالب/8-4-1- قالب آجری(بیشتر برای پی سازی ساختمان های معمولی استفاده می شوند)/8-4-2- قالب چولی(سبک و کاربرد آن آسان است)/8-4-3- قالب فلزی/8-4-4- قالب های از جنس موادشیمیایی (فابرگلاسه، پلی اتیلن)/8-4-5- قالب های لغزنده (MOVING FORM)/8-4-6- قالب های پیش آکنده/8-4-7- قالب های ماندگار/8-5- فشارجانبی بتن بر روی قالب دیوارها/8-6- فشارجانبی بتن برروی قالب دیوارها/8-7- نصب پایه های اطمینان PROPS/8-8- داربست SCAFFOLDING/8-9- روا داریهای قالب ها برای ساختمان ها و قطعات متداول بتن آرمه

گام نهم:
آرماتوربندی Tir Bar 9-1- کلیات/9-2- بستن آرماتورها/9-3- وصله های میلگردها/9-3-1- وصله پوششی/9-3-2- وصله جوشی/9-3-3- وصله مکانیکی/9-3-4- وصله انکایی/9-3-5- نکات خاص آیین نامه ای/9-4- خم کردن میلگرد/9-1-4- میلگردهای اصلی/9-4-2- میلگردهای عرضی (برشی)/9-5- ضوابط خم قلاب/9-6- برش میلگردها/9-7- خم کردن میلگرد رد کارگاه/9-8- تمیزی میلگردها/9-9- آرماتوربندی/9-10- پوشش بتنی روی میلگردها/9-11- فاصله نگهداری/9-12- نکات مهم دیگر آرماتوربندی/9-13- شکل پذیری میلگرد و روش پذیرش تنش آن (FY)/9-14- رواداریها/9-15- آزمایشات فولاد سختمانی/9-16- استفاده از آرماتورهای غیر فولادی در بتن

گام دهم:
مواد افزودنی Admixitures 10-1- کلیات/10-2- اثرات مواد افزودنی/10-3- تقسیم بندی موا افزودنی/10-4- افزودنی های حباب ساز(AIR-ENTRAINING ADMIXTURES) /10-4-1- نکات مهم/10-4-2- مزیت های مواد افزودنی حباب ساز/10-4-3- موارد مصرف- مقدار مصرف- روش مصرف/10-5- رول کننده (PLASTICIZER)/10-5-1- اهداف استفاده از مواد افزودنی روان کننده/10-5-2- انواع روان کننده ها/10-5-3- محدودیتهای مصرف روان کننده ها/10-5-4- اثرات دیگر روان گننده ها/10-5-5- موارد مصرف- مقدر مصرف- روش مصرف/10-6- مواد دیرگیرکننده (ADMIXTURE CONCRETE RETARDG)/10-6-1- نکات اجرایی/10-6-2- موارد مصرفی- روش- مقدار مصرف/10-7- موارد زودگیرکننده (ACCELERATION  ADMIXTURE)/10-7-1- موارد استفاده از مواد زودگیرکننده/10-7-2- نکات اجرایی/10-7-3- موارد مصرفف روش ومیزان مصرف/10-8- فوق روان کننده ها (SUPER PLASTICIZER)/10-9- میکروسیلیس/10-9-1- خواص فیزیکی و شیمیایی میکروسیلیس/10-10- مواد افزودنی مناسب با کاردبردهای گوناگون

گام یازدهم:
طرح اختلاط بتن و مخلوط کردن آن Concrete Mix Design and Mixing Concrete 11-1- کلیات/11-2- طرح اختلاط/11-3- نسبت آب به سیمان/11-4- روشهای مخلوط کردن بتن/11-5- اهم نکات اجرایی اختلاط بتن/11-6- اختلاط

گام دوازدهم:
انتقال بتن Transporting of Concrete 12-1- کلیات/12-2- نکات نظارتی/12-3- نکات نظارتی در هنگام بتن ریزی به وسیله پمپ/12-4- وظایف مهندس ناظر در هنگام بتن ریزی

گام سیزدهم:
ریختن بتن درهوای معتدل Pouring Concrete in Moderate weather 13-1- کلیات/13-2- نکات مهم اجرایی

گام چهاردهم:
بتن ریزی در هوای سرد cold weather Pouring Concrete in 14-1- کلیات/14-2- نکات اجرایی

گام پانزدهم:
بتن ریزی در هوای گرم Pouring Concrete in Hot weather 15-1- کلیات/15-2- عوامل تشدید کننده خسارات در هوای گرم/15-3- اثرات نامطلوب گرما بر مقاومت/15-4- تمهیدات مربطوط به حفظ خنکی بتن در طول عملیات بتن ریزی/15-5- مشکلات بتن ریزی در مناطق گرمسیر/15-6- نکات اجرایی

گام شانزدهم:
نمونه برداری Sampling 16-1- کلیات/16-2- نمونه برداری/16-3- نکات اجرایی نمونه برداری

گام هفدهم:
ارتعاش دادن بتن و متراکم کردن آن Vibration & Compaction of Concrete 17-1- کلیات/17-2- نکات فنی و اجرایی/17-3- عوامل موثر بر انتخاب روش تراکم/17-4- روش میله کوبی/17-5- روش بیل زنی/17-6- انواع مکانیسم موجود در دستگاه های تراکم بتن/17-7- میزهای لرزات با میزهای ویبره

گام هجدهم:
درزهای اجرایی Construction Joints 18-1- کلیات/18-2- نکات اجرایی/18-3- انواع دیگر درزها/18-3-1- درزگیرها/18-3-2- واتراستاپ/18-3-3- نکات اجرایی

گام نوزدهم:
قالب برداری Removal of Forms 19-1- کلیات/19-2- نکات مهم قال برداری/19-3- مواد ضدچسبندگی بتن با قالب(مواد رهاسازی)/19-4- نکات اجرایی/19-5- برچیدن پایه های اطمینان

گام بیستم:
عمل آوردن بتن تازه در هوای معتدل Curing of Concrete in Moderate weather 20-1- کلیات/20-2- نکات اجرایی

گام بیست و یکم:
عمل آوردن بتن تازه درهوای سرد Curing of Concrete in Cold weather 21-1- کلیات/21-2- نکات اجرایی

گام بیست و دوم:
عمل آوردن بتن در هوای گرم Curing of Concrete in Hot weather 22-1- کلیات/22-2- نکات اجرایی

گام بیست و سوم:
پرداخت بتن Concrete Finishing 23-1- کلیات/23-2- نکات اجرایی گام

بیست و چهارم:
کنترل کیفیت بتن(آزمایش ها) Concrete Quality Control(CQC) 24-1- کلیات/24-2- نکات مهم/24-3- ضوابط پذیرش بتن/24-4- کنترل ترک و رفتارگاری آن/24-5- انواع ترک

گام بیست و پنجم:
بتن های ویژه(بتن پیش تنیده، بتن پیش ساخته، بتن گوگردی)Special Concrete(Prestressed Concrete, Precast Concrete , Sulfur Concrete) 25-1- سیستم پیش تنیده و پس تنیده/25-1-1- کلیات/25-1-2- کاربرد بتن پیش تنیده/25-1-3- دلیل استفاده از روش پیش تنیدگی/25-1-4- دو روش اعمال تنیدگی در المانهای پیش ساخته بتنی/25-2- اصول طراحی دالهای پس کشیده/5-2-2-1- مزایای پس تنیدگی درالمانهای پیش ساخته شده/25-2-2-2- وسایل لازم برای تنیدگی/25-2-2-3- ابزار الات موردنیاز/25-3- بتن پیش ساخته/25-3-1- تولید قطعات پیش ساخته در کارخانه/25-3-2- قالب سازی/25-3-3- آرماتوربندی/25-3-4- بتن ریزی/25-3-5- حداقل مقاومت بتن هنگام بلندکردن عضو/25-3-6- موادرهاساز و عمل آورنده/25-3-7- کد شناسایی قطعه/25-3-8- حمل و جابجایی درکارخانه/25-3-9- مقاومت بتن هنگام جابجائی/25-3-10- انبارکردن/25-3-11- حفاطت دربرابر ضربه/25-3-12- حمل و نقل/25-4- سیستمهای اصلی سازه های پیش ساخته بتن/25-5- سیستم های متشکل از قطعات بزرگ/25-6- ترکیب های اصلی/25-7- بتن گوگردی(SULFUR CONCRETE)/25-7-1- کلیات/25-7-2- خواص فیزیکی گوگردی/25-7-3- عوامل موثر در خواص مکانیکی بتن گوگرد/25-7-4- نکات تخصصی و اجرایی/25-8- بتن حاوی خاکستر سبوس برنج (RHA)/25-8-1- کلیات/25-8-2- نکات تخصصی/25-9- بتن سبک (LEIGHTWEIGHT CONCERETE)/25-9-1- کلیات/25-9-2- تعریف/25-9-3- تاریخچه و روند توسعه بتن سبک/25-9-4- طبقه بندی براساس زمینه کاربرد/25-9-5- بتن های سبک دانه/25-9-6- تولید سبکدانه ها/25-9-7- ساختارداخلی سبکدانه ها/25-9-8- تخلخل/25-9-9- رطوبت و جذب آب سبکدانه ها/25-9-10- مقاومت سبکدانه ها/25-9-11- مقاومت دربرابر ذوب و انجماد/25-9-12- انواع سبکدانه ها/25-9-13- مشخصات پومیس و ویژگی های آن/25-10- بتن سبک با بافت سلولی (CLC)/25-10-1- طبقه بندی بین سبک برمبنای مقاومت/25-11- بتن سبک غیرسازه ای/25-12- بتن سبک بامقاومت متوسط/25-13- بتن سبک سازه ای/25-14- بتن سبک (فوم بتن)/25-15- فرآیند اختلاط سبکدانه ها/25-16- نکات تخصصی و اجرایی

گام بیست و ششم:
دوام سازه های بتنی (Durability of Concrete Structures)/ 26-1- کلیات/26-2- ضوابط و نکات قابل توجه در ساخت سازه های با دوام/26-3- فاکتورهای تاثیرگذار در دوام بتن/26-4- عوامل تاثیرگذار برکاهش نفوذفاکتورهای مخرب در بتن/26-5- بتن های با عملکرد و دوام زیاد/26-6- بتن های بانرمی بالا/26-7- طرح کلی عوامل تاثیرگذار بر تخریب بتن/26-8- نگاهی بر مراحل تعمیر سازه بتنی/26-9- علت و تاثیر آسیب دیدگی بتن/26-10- مقابله با خوردگی بتن/26-11- واکنش قلیا- سیلیس(ASR) در بتن/26-11-1- مکانیسم بروزASR /26-11-2- نکات تخصصی پدیده ASR/26-11-3- راهکارهای مقابله با پدیده ASR  در بتن/26-11-4- استفاده از افزودنی های حاوی لیتیوم برای مقابله با پدیده ASR دربتن/ نمونه سوالات آزمون های حرفه ای مهندسی عمران- نظارت/ پیوست ها/ منابع و مراجع/ فهرست الفبایی    

مشخصات فنی
اجرا وساخت
نام مولف شهروز وکیلی
ناشر فدک ایساتیس
موضوع سازه های بتنی-طرح و محاسبه
تعدادصفحات 438
سال چاپ 1391
نوبت چاپ اول
قطع وزیری
جلد سلفونی
نظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5/10 (تعداد آرا 1 نفر )